NHO

Innhold

NHO Kurs

Kurs: Å handle med Kina i en krevende tid

20. mai 2021, Kl. 08:30–11:00 Digitalt
Pris per deltager 2000,-
Påmeldingsfrist 18. mai

Kinas voksende marked og rivende teknologiutvikling gir store muligheter for norske bedrifter. Samtidig er det viktig å være klar over utfordringene. I kjølvannet av pandemien og med økende geopolitiske spenninger står mange i krevende dilemmaer.

Bedriftene har et ansvar for hvordan mennesker, samfunn og miljø påvirkes av virksomheten, både i egen bedrift, hos leverandører og i verdikjeder. Bedriftene forventes å etterleve blant annet OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Hvilke aktsomhetsvurderinger bør norske bedrifter gjøre i sin internasjonale virksomhet, og hvilke dilemmaer og utfordringer står man overfor i krevende markeder? 

Vi har satt opp to kurs: 
20. mai kl. 08:30 - 11.00 
9. juni kl. 08.30 - 11.00 

NHO og LO ønsker, i samarbeid med The Governance Group ved kinaekspert Henning Kristoffersen, å gi deg  en innføring i hvordan din bedrift kan drive ansvarlig handel og næringsvirksomhet i Kina – et verdens mest dynamiske markeder. Kurset adresserer de utfordringene norske selskaper erfarer i handelen med Kina, og tar for seg generelle temaer når det gjelder ansvarlig næringsliv.
Kurset legger opp til erfaringsdeling, og det vil blant annet være innledninger fra følgende bidragsytere:

  • Tore Myhre, avdelingsdirektør, NHO
  • Kristel Tonstad, fagdirektør, OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv
  • Chen Wei, spesialrådgiver, LO
  • Reidun Blehr Lånekan og Simen Høy Dypvik, seniorrådgivere, Etisk handel Norge
  • Henning Kristoffersen, spesialrådgiver, The Governance Group  

Hvem kan delta?

Norske bedrifter som har virksomhet i Kina, handler med Kina, eller som har ambisjoner om å gå inn i det kinesiske markedet. Kurset egner seg både for ledere og kolleger som befinner seg i hjemme i Norge eller i Kina. Kurset er på norsk. 
Begrenset antall plasser. 

Hva sitter du igjen med etter kurset?

  • Oppdatert innsikt om politiske og handelsmessige dilemmaer for norsk næringsliv.
  • Utvidet forståelse når det gjelder kinesisk politisk utvikling og forretningskultur.
  • Kjennskap til internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv og hvordan disse etterleves

Bistand til å håndtere de utfordringer og dilemmaer som følger av å satse i det kinesiske markedet.

Om du har spørsmål omkring det faglige innholdet og om dette er noe din bedrift kan delta på, ta kontakt med Henning Kristoffersen