NHOs Anskaffelseskonferanse 2023

25. mai 2023, kl. 09.00–17.00
NHO, Middelthuns gate 27, Oslo
2000,- + mva for medlemmer 3000,- + mva for ikke medlemer Påmeldingsfrist 20. mai

NHOs Anskaffelseskonferanse går av stabelen 25. mai i Næringslivets Hus.

Det blir en dag spekket med interessante temaer og foredragsholdere. På dagsorden står miljøkrav, håndhevelse, tilsyn og erstatningsrett, kontraktsoppfølging, immaterialrettens rolle i innovasjonsprosjekter, anbudskriminalitet, handlingsrommet, anskaffelser som eksportvirkemiddel og hvordan sikre det gode samarbeid mellom det offentlige og private.

Vi avslutter med god mat og mingling.

Velkommen! 

Program for dagen

Velkommen ved konferansier Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO
Administrerende direktør Ole Erik Almlid, NHO
Statssekretær Halvard Ingebrigtsen
Ledes av Anniken Hauglie, direktør Politikk, Hvordan kan miljøkrav i offentlige anskaffelser styrke norsk næringsliv? - Sigmund Aanstad, adm dir Pipelife - Anne Marie Haugstulen, direktør BidTeam Manpowergroup Hvordan tar innkjøperne utfordringen? Er de foreslåtte kravene effektive nok? - Wenche Sædal, partner, advokat Thommessen
10.10 Handlingsrommet i offentlige anskaffelser
10.30 Kaffepause
Hvem skal håndheve regelverket nå? HR dom 2023-206 A, Perpetuum (20 min) - Kjersti Holum Karlstrøm, partner SANDS og Morten Goller, managing partner, Wiersholm Når alarmklokkene ikke ringer ….blir det ulovlige direkteanskaffelser (10 min) - Anneline Vingsgård, direktør Klagenemndssekretariatet Mer konkurranse, mindre anbudsjuks! - Tina Søreide, Konkurransedirektør, Konkurransetilsynet (20 min)
12.00 Lunsj
Sylvia Kregnes, seksjonssjef, Nasjonal sikkerhetsmyndighet Kritiske infrastrukturprosjekter - Jan Tobiassen, Avdelingsdirektør, Vann- og avløpsetaten Avdeling virksomhetsstyring Oslo kommune Økt bruk av SMB gir økt beredskap - Mona, Halvari, Prosjektleder, Troms og Finnmark fylkeskommune
- Innleder - Grønn ferjerevolusjon som eksporteventyr, Einar Aalen Hunsager, seniorrådgiver, Skyss - Norsk skipsbygging som eksportvare, Øystein Matre, adm dir Westcon
Immaterielle retigheter ved offentlige anskaffelser – en snublestein for innovasjon? - Ellen Haussel Heldahl, juridisk ekspert i SN og forfatte - Erfaringer fra innovative anskaffelser i praksis - Ingebjørg Harto, daglig leder, Leverandørutviklingsprogrammet LUP
Utfordringer med kontraktsoppfølging med særlig fokus på arbeidslivskriminalitet - Dag Strømsnes, divisjonsdirektør for offentlige anskaffelser, DFØ Tilgjengeliggjøring av relevante virksomhetsdata underbygger seriøsitet - Bjørn Marhaug Tittel innlegg - NTAES
- Øystein Søraas, adm dir Kraftmontasje (tbc) Oppfølgning og etterlevelse av rammeavtaler i kommunesektoren - Bjørn H. Wikasteen, seniorrådgiver / jurist , K-Sekretariatet IKS Hvordan bruke strategiske mål om bærekraft for å øke samhandling mellom offentlig og privat sektor - Tanja Huse-Fagerlie, KSI
16.00 Avslutning faglig del
16.00 Mingling med mat og drikke
18.00 Mingling avsluttes