NHO

Innhold

NHOs Anskaffelseskonferanse 2020 - Hvordan holde hjulene i gang gjennom bærekraftige offentlige anskaffelser

 • 13. okt 2020Kl. 09:00–15:00
 • Digital konferanse
 • Medlem kr 1 250,- eks. mva. Ikke medlem kr 2 300,- eks. mva.

Offentlige anskaffelser kan blant annet bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver som klimautfordringer, grønne innkjøp og sosial bærekraft.

Når fellesskapets penger skal brukes er det viktig at et mangfold av bedrifter får delta for å skape verdier og arbeidsplasser i landet. Dette har blitt høyaktuelt etter at Korona-krisen traff landet! Det handler om å utvikle en helhetlig anskaffelsespolitikk, som sikrer gode offentlige anskaffelser og at prosessene er riktig gjennomført. La oss løfte sammen!

Her er noen temaer som vil bli tatt opp på konferansen:

 • Felles kjøreregler og næringsvennlige anskaffelsesstrategier.
 • Miljøkrav som en drivkraft i offentlige anskaffelser – en ny enkel og praktisk veileder for å komme i gang.
 • Hvordan slippe sosiale entreprenører og gründerbedrifter inn i konkurransen.
 • Tilsyn i offentlige anskaffelser.
 • Fremtidens offentlige anskaffelser.
Program
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen
  • Arnhild Dordi Gjønnes
   Konferansier, NHO
 • 09:05 - 09:20
  Åpning og innlegg
  • Ole Erik Almlid
   Adm. dir., NHO
 • 09:20 - 09:35
  Oppfølging av “Smartere innkjøp” – i lys av Koronakrisen
  • Grunde Kreken Almeland
   Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet
 • 09:35 - 09:50
  Næringsvennlig anskaffelsesstrategi
  • Lene Conradi
   Ordfører, Asker kommune
 • 09:50 - 10:50
  Miljø- og bærekraftige offentlige anskaffelser

   

  • Kari Aina Eik, Generalsekretær for FNs OiER og leder for FNs program for bærekraftige byer.

  • Kan miljøkrav i offentlige anskaffelser styrke norsk næringsliv
   • Birger Solberg, CEO, Ulefoss
   • Kjell J. Larsen, Bærekraftsdirektør, Pipelife

  • Hvordan tar innkjøperne utfordringen?
   • Odd Inge Mjøen, Fylkesrådmann Trøndelag
   • Edvard Sandvik, Avdelingsdirektør Statens Vegvesen

  • Hva vil regjeringen gjøre med dette?
   • Maren Hersleth Holsen, statssekretær Klima- og miljødepartementet
  • Ledes av
   Mari Sundli Tveit, direktør Politikk, NHO
 • 10:50 - 11:05
  "Kom i gang med grønne anskaffelser" – Ny veileder utarbeidet av NHO og Digitaliseringsdirektoratet
  • Christine Kihl
   Seniorrådgiver, DFØ
 • 11:05 - 11:15
  Kaffepause
 • 11:15 - 12:15
  Tilsyn hindrer anbudsjuks

   

  • Trond Simarud, eier, Simarud Electronics AS
  • Lars Sørgard, Konkurransedirektør, Konkurransetilsynet
  • Rune Tokle, Daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund
  • Per-Kristian Foss, Riksrevisor, Riksrevisjonen
  • Tina Søreide, Professor, NHH
  • Siri Gedde-Dahl, Redaksjonssjef, Dagbladet
  • Ledes av
   Christian Cramer, direktør region og medlem, NHO
 • 12:15 - 12:35
  Lunsj
 • 12:35 - 13:35
  Hvordan styrke grundere, sosiale entreprenører og mindre bedrifter i offentlige anskaffelser?

   

  • Små og mellomstore bedrifters plass i Forsvaret
   • Petter Jansen, Adm dir Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO)

  • Gründere
   • Raymond Johansen, Daglig leder Allagi
   • Jacob Landsvik, Leder Seksjon for innkjøp Universitetet i Oslo

  • Sosiale entreprenører
   • Katinka Greve Leiner, Direktør, Ferd sosiale entreprenører
   • Thomas Nordby, partner/advokat adv fa Schjødt
 • 13:35 - 14:00
  Samfunnet digitaliseres- Kan vi bruke digitalisering til å krympe useriøse/kriminelle aktørers handlingsrom?
  • Bjørn Marhaug
   Innovasjon-Skatteetaten
 • 14:00 - 14:55
  Nytt fokus på effektive offentlige anskaffelser i lys av koronakrisen.

   

  • Bjørn Gunnar Johansen, Innkjøpsdirektør, UDI
  • Trygve Slagsvold Vedum, partileder og stortingsrepresentant, Senterpartiet
  • Åsunn Lyngedal, stortingspolitiker, Næringskomiteen, Arbeiderpartiet
  • Tom-Christer Nilsen, stortingspolitiker, Næringskomiteen, Høyre
  • Ledes av
   Christian Cramer, direktør region og medlem, NHO
 • 14:55 - 15:00
  Avslutning

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: