Bedriftshelsetjenesten, hva er nytt og hvorfor?

20. mar 2023, kl. 09.00–10.15
Digitalt Gratis

Fra 1.januar i år kom det oppdaterte regler om bedriftshelsetjenestens rolle. Bedriftshelsetjenesten skal først og fremst bistå virksomhetene i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet fremover, og skillet mot eventuelle tilleggstjenester tydeliggjøres. Hva betyr det for arbeidsgiver, og for bedriftshelsetjenesten?

I dette webinaret vil du få mer kunnskap om bakgrunnen for, og hvilke endringer som gjelder fra nyttår. Vi gir deg også tips om hvordan dere kan få til godt samarbeid mellom din bedrift og bedriftshelsetjenesten, og for en målrettet og hensiktsmessig bruk av bedriftshelsetjenesten. 


Hvorfor er BHT i søkelyset? Therese N. Hanvold, direktør i Stami, gir oss innsikt i de sentrale problemstillingene og anbefalingene fra rapporten "Hva bør skje med BHT?" som danner grunnlaget for forskriftsendringene. 


Konkret: Hva er nytt, og hva forventes av bedriftene og bedriftshelsetjenesten? Monica Seem, avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, orienterer om regelverksendringene, varslede tilsyn og hva som forventes av bedriftene. 

Sånn kan det løses! Avonova og (bedrift) viser eksempler på samhandling og handlingsplan. Spørsmål, svar og dialog mellom innlederne.

Det vil være mulig å sende inn spørsmål underveis i webinaret – vi prøver å få svart ut så mange vi rekker. 

Livestream