NHO

Innhold

Brexit: Er din bedrift forberedt?

Brexit kan få dramatiske konsekvenser for vareflyten mellom Norge og Storbritannia. Berørte bedrifter må forberede seg på at det kan bli til dels store endringer.

#005

NHO, NHO Logistikk og Transport og Norsk Industri inviterer til seminar med fremtredende eksperter som vil gi praktiske innspill til hvordan bedrifter bør forberede seg på brexit.

29. mars 2019 - om under 60 dager - forlater Storbritannia EU og dermed også EØS. Før den tid må Storbritannia og EU bli enige om en utmeldelsesavtale og rammene for en fremtidig avtale. Dette har vist seg svært vanskelig. Det britiske parlamentet har ikke villet godkjenne  utmeldingsavtalen, slik den foreligger nå.

Dersom britene står uten en avtale natt til 30. mars, vil det få store konsekvenser for handelsstrømmer og andre forhold mellom EU og Storbritannia og også Norge og Storbritannia. Europakommisjonen ber derfor alle som kan bli berørt av en slik dramatisk situasjon, om nå å forberede seg på best mulig måte. Og selv med en avtale på plass, må bedriftene forberede seg på en helt ny situasjon etter 31. desember 2020.

Under seminaret vil vi løfte konkrete, praktiske problemstillinger knyttet til toll, grenseformaliteter, logistikkplanlegging, kontrakter m.m.

Du møter bl.a. Atle Leikvoll, leder Norges brexit-team, Lars Karlsson, CEO i KGH Global Consulting, Helene Hval, tollrådgiver i BDO og Ingebjørg Harto, NHOs Brusselkontor.

Enkel lunsj ved møtestart.