Webinar, Arrangementer, Kompetanse og utdanning

Digital lansering av rapporten “Dimensjonering av utdanningstilbudet”

26. jan 2022, kl. 08:30–10:00 Digitalt
Gratis
Påmeldingsfrist 26. januar

Stadig flere tar utdanning i Norge, men likevel er kompetansegapet stabilt og stort. NHOs kompetansebarometer 2020 viste at 6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov. På dette webinaret lanseres rapporten "Dimensjonering av utdanningstilbudet" om tiltak for bedre dimensjonering i tråd med næringslivets behov.

I 2020 forsøkte hver tredje NHO-bedrift å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse. NHO-bedriftene manglet mer enn 20 000 nyansatte, se: https://www.hvatrengernorge.no/.


På oppdrag fra NHO har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) gjort en helhetlig gjennomgang av dimensjoneringen av utdanningssystemet og foreslått tiltak for bedre dimensjonering i tråd med næringslivets behov. I rapporten presenterer SØA anbefalinger for bedre dimensjonering knyttet til henholdsvis videregående opplæring, fagskolesektoren og universitets- og høgskolesektoren.


Tid: onsdag 26. januar, kl. 08.30-10.00.


På webinaret vil SØA presentere rapporten. Vi får kommentarer fra NHOs viseadministrerende direktør Anniken Hauglie, NHOs landsforeninger og medlemsbedrifter. Det blir også en panelsamtale med politikere og representanter fra utdanningssektoren.