NHO

Innhold

Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

Velkommen til NHO og Abelias lanseringsseminar for rapporten "Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?"

#005

Hvilken verdiskaping og hvor mange arbeidsplasser skaper data som ressurs allerede i dag? Hvordan blir det om 10 år? Er data virkelig like mye verdt som oljen - kanskje mer? Hvordan kan vi produsere på en mer bærekraftig måte ved hjelp av data?

Menon-rapporten som lanseres nå er en av flere rapporter i en serie fra NHOs Veikart for fremtidens næringsliv. Rapporten er et nybrottsarbeid, og setter tall på det som foreløpig kanskje bare har vært antakelser. Rapporten viser også hvilken viktig faktor data er i sentrale verdikjeder der Norge allerede har fortrinn og sterk domenekompetanse.

Bedrifter og politikere inviteres til dialog om hva som skal til for å utløse potensialet i data for økt bærekraft, konkurransekraft, produktivitet og velferd.

 

Programmet vil bestå av:
 •  Innledninger ved administrerende direktører i NHO og Abelia,Ole Erik Almlid og Øystein Eriksen Søreide
 • Presentasjon av rapporten ved partner i Menon Economics, Erland Skogli
 • Innlegg og samtale med statssekretær i Kommunal og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey
 • Spennende bedriftscaser med
  • Intelecy leverer maskinlæring for prediktivt vedlikehold og prosessoptimalisering basert på industridata , ved Bertil Helseth
  • Eide Fjordbruk som bruker sensorer, data og AI i oppdrettsnæringen, ved Erlend Eide
  • Takeda som bruker medisinske data for å forbedre sykdomsbehandling , ved Borghild Sæbø
 • Plattformperspektivet presentert fra DNV GL, ved Mikkel Skou
 • Hvordan legge til rette for å bygge verdiskaping på data? Ved Kimberly Lein-Mathisen fra Microsoft.
 • Politisk samtale med statssekretær Paul Chaffey (H), Kari Elisabeth Kaski (SV), og Robert Steen (Ap)

 

Et samarbeid mellom NHO og Abelia