Webinar

Lansering: Felles energi- og industripolitisk plattform

26. mai 2021, kl. 08:00–09:15 Digitalt
Gratis

LO og NHO – sammen med Fellesforbundet, Industri Energi, El og It Forbundet, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Energi Norge og Nelfo – inviterer til lansering av Felles energi- og industripolitisk plattform.

Klikk her for å registrere deg og følge sendingen live

Her har vi samlet arbeids- og næringslivets innspill til et krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge, for å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskaping i årene fremover.

Felles energi- og industripolitisk plattform setter konkrete ambisjoner for utvikling av våre fortrinn, gjennomgår nye grønne verdikjeder og andre løsninger i elektrifiseringen av samfunnet, og hvilke politiske rammevilkår som må på plass for å utløse potensialet vi står overfor.

På webinaret får du høre mer om bakteppet for dette arbeidet, våre hovedanbefalinger og ulike reaksjoner på betydningen av dette arbeidet.

Program for webinaret: 

Utgangspunkt og formål med plattformen
En samtale med Peggy Hessen Følsvik, leder av LO og Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO 

Gjennomgang av plattformen 
Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør i næringspolitisk avdeling, NHO

Plattformens betydning for arbeidsplassene
En samtale med forbundslederne og tillitsvalgte 

Plattformens betydning for ulike næringer
En samtale med flere landsforeningsdirektører 

Plattformens betydning for omstillingen som skal gjennomføres
En panelsamtale med Svein Tore Holsæther, Yara, Jannicke Hilland, BKK, Karoline Nystrøm, Schneider Electric og Henriette Undrum, Equinor 

Plattformens betydning for politikken  
Her møter du Tina Bru, olje- og energiminister, H og Jonas Gahr Støre, AP

Arrangementet ledes av Gjermund Løyning, direktør for politikk og samfunnskontakt, NHO

Bakgrunn

Verdens energisystemer er i endring, og en sterk global trend er at stadig mer elektrifiseres. Sluttbruk av fossil energi erstattes av fornybare og utslippsfrie energiløsninger. Rammene for denne utviklingen settes av stadig mer tydelige og ambisiøse klimamål. I EU skjerpes innsatsen gjennom European Green Deal og industristrategien, og gjennomsyrer alle politiske initiativ.

I dag preges det politiske ordskiftet av flere krevende debatter: Mer lokal motstand mot industrielle satsinger basert på naturgitte fortrinn, og mer polarisert debatt på nasjonalt nivå om fornybarløsningene. Også næringslivet preges av interessekonflikter mellom ulike næringer i energiomstillingen.