Webinar, Arrangementer

Forenklingskonferansen 2021

30. sep 2021, kl. 09:00–11:30

Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og -forenkling. Deltakelse på konferansen er gratis og konferansen vil i år være heldigital.

Tid: 30. september kl. 09:00 – 11:30 
Konferansen er heldigital.

Deltakelse er gratis. Klikk her for påmelding., da mottar du også lenke til sendingen.

PROGRAM

Åpning ved Ole Erik Almlid, adm. dir. i NHO

Forenkling gjennom «smart» regulering

Det er for stor avstand mellom ideal, realitet, ambisjon og hva som er mulig. Kunnskapsgrunnlaget for regulering må bli bedre.

  • Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Hvorfor er det slik, og hva må til for å få bedre prosesser?

  • Bjarne Håkon Hanssen, partner i Kruse Larsen, tidligere statsråd og stortingsrepresentant

Etter innledningene blir det en styrt diskusjon hvor også leder av Regelrådet, Sandra Riise, deltar.

Digitalisering i kommunesektoren

Aldring. Befolkningsnedgang. Krav om raskere saksbehandling. Trangere økonomi. Kan digitalisering hjelpe kommunene gjennom utfordringene og samtidig sikre gode digitale tjenester/fellesløsninger for næringslivet og andre brukere?

  • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, partner i Menon Economics, tidligere statsråd og stortingsrepresentant

Deretter blir det en styrt diskusjon med:

  • Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland
  • Jan Hjelle, ekspedisjonssjef for IT og forvaltningspolitikk i Kommunal og moderniseringsdepartementet
  • Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør Strategisk IKT og digitalisering i KS.

Regelrådet

Status og betraktninger fra Regelrådet

  • Sandra Riise, leder av Regelrådet

Forenklingskonferansen arrangeres i av NHO sammen med Regnskap Norge og Revisorforeningen.