Webinar, Arrangementer

Forenklingskonferansen 2021

30. sep 2021, kl. 09:00–11:30

Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og -forenkling. Deltakelse på konferansen er gratis og konferansen vil i år være heldigital.

Tid: 30. september kl. 09:00 – 11:30 
Konferansen er heldigital.

Deltakelse er gratis. Klikk her for påmelding., da mottar du også lenke til sendingen.

PROGRAM

Åpning ved Gjermund Løyning, direktør politikk og samfunnskontakt, NHO

Forenkling gjennom «smart» regulering

Det er for stor avstand mellom ideal, realitet, ambisjon og hva som er mulig. Kunnskapsgrunnlaget for regulering må bli bedre.

  • Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Hvorfor er det slik, og hva må til for å få bedre prosesser?

  • Bjarne Håkon Hanssen, partner i Kruse Larsen, tidligere statsråd og stortingsrepresentant

Etter innledningene blir det en styrt diskusjon hvor også leder av Regelrådet, Sandra Riise, deltar.

Digitalisering i kommunesektoren

Aldring. Befolkningsnedgang. Krav om raskere saksbehandling. Trangere økonomi. Kan digitalisering hjelpe kommunene gjennom utfordringene og samtidig sikre gode digitale tjenester/fellesløsninger for næringslivet og andre brukere?

  • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, partner i Menon Economics, tidligere statsråd og stortingsrepresentant

Deretter blir det en styrt diskusjon med:

  • Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland
  • Jan Hjelle, ekspedisjonssjef for IT og forvaltningspolitikk i Kommunal og moderniseringsdepartementet
  • Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør Strategisk IKT og digitalisering i KS.

Regelrådet

Status og betraktninger fra Regelrådet

  • Sandra Riise, leder av Regelrådet

Forenklingskonferansen arrangeres i av NHO sammen med Regnskap Norge og Revisorforeningen.