Forslag fra LO og NHO til en norsk hydrogenstrategi

13. jun 2023, kl. 08.15–09.30
Møller Spiseri, Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo Gratis Påmeldingsfrist 12. juni

LO og NHO har sammen med en rekke bedrifter og organisasjoner fra ulike deler av hydrogen-verdikjeden, laget et felles forslag til en norsk hydrogenstrategi. På dette arrangementet vil vi lansere hydrogenstrategien, og overrekke den til regjeringen ved olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap).

Du møter:

  • Peggy Hessen Følsvik, LO-leder
  • Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO
  • Terje Lien Aasland, olje- og energiminister
  • Bedrifter og organisasjoner fra ulike deler av hydrogen-verdikjeden

Detaljert program publiseres på arrangementssiden i god tid før 13. juni.

Bakgrunn:

Hydrogen er en energibærer som kan erstatte sluttbruk av fossil energi i ulike sektorer, og som er avgjørende for å løse klimautfordringene. Norge har gode forutsetninger og kan bidra til utvikling av et internasjonalt hydrogenmarked gjennom produksjon, løsninger for bruk og leveranser av utstyr. Hydrogen kan samtidig gi tusenvis av høyproduktive arbeidsplasser i Norge.

 

Storskala produksjon og bruk av fornybar og lavkarbon hydrogen i industrien, maritim transport, langtransport på vei og luftfart ligger fortsatt et stykke fram. Det eksisterer ikke i dag et marked eller en markedspris på fornybar eller lavkarbon hydrogen. Utvikling av en konkurransedyktig verdikjede i Norge, og hydrogenløsninger for eksport i fremtiden, krever derfor aktiv satsing. Nye og skreddersydde virkemidler trengs for å utløse investeringer i produksjon og stimulere til bruk i relevante markeder. Slike virkemidler er nå gjort tilgjengelige både i USA og EU.

Norge har rik tilgang på energikildene som trengs for å produsere både grønt og blått hydrogen. Antallet bedrifter som planlegger å produsere eller bruke hydrogen, ammoniakk eller metanol som tiltak for å kutte utslipp og innfri klimamålene er stadig økende, og teller nå 126 prosjekter per april 2023 . For å utløse potensialet og bygge verdikjeden må det nå settes tydelige ambisjoner både for produksjon og bruk av hydrogen i Norge, for utvikling av en eksportnæring av hydrogen, og for utvikling og produksjon av teknologi, utstyr og tjenester. Dette må inkludere utdanning av folk til hele verdikjeden, fra operatører til forskere.

NHO og LO har i arbeidet med denne rapporten gått sammen med en rekke bedrifter og organisasjoner for å gi konkrete forslag om videre industriell satsing på hydrogen i Norge.