NHO

Innhold

Webinar

Fremtidens risikobilde og næringslivets beredskapsrolle

24. jun 2021, kl. 10:30–12:00

NHO inviterer til et lukket webinar om fremtidens risikobilde og næringslivets beredskapsrolle. Representanter fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Arbeidstilsynet og Forsvarsbygg holder innlegg om fremtidens risikoutfordringer, myndighetenes lovkrav, og gir eksempler på hvordan man kan gjennomføre gode risikoanalyser.

Webinaret er tilpasset ledere og ansatte i NHOs medlemsbedrifter som har beredskap, krisehåndtering, risikostyring eller lignende som sine arbeidsoppgaver.

Program:

Hvilke krav stiller myndighetene til risikoanalyser?

Innleder: Seksjonsleder Jan Petter Sæbø, Arbeidstilsynet

 • Arbeidsmiljøloven kapittel 3 og internkontrollforskriftens § 5 om krav til kartlegging av risiko
 • Hvor omfattende må risikokartleggingen være for å oppfylle myndighetskrav? 
 • Loven krever skriftlig dokumentasjon. Hvilken form skal dette ha?
 • Andre relevante lovverk som næringslivet bør kjenne til?

Statens risikovurderinger og næringslivets beredskapsrolle

Innleder: Elisabeth Longva, avdelingsdirektør for Samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • DSBs nasjonale risikovurdering: «Analyser av krisescenarioer».
 • Bruk av de offentlige analyseproduktene i næringslivets beredskapsarbeid.
 • Kontinuitetsplanlegging – veileder i hvordan virksomheter kan opprettholde produksjon av varer og tjenester ved alvorlige krisesituasjoner.
 • Totalforsvarskonseptet – hva betyr det for næringslivet?

Slik gjennomfører du en risikovurdering med den nye NS 5814:2021-standarden

Innleder: Seniorrådgiver Martine Vold, risikoanalytiker i Forsvarsbygg

 • Hva er nytt i den nye NS 5814:2021-standarden?
 • Kan brukes for å analysere både tilsiktede og utilsiktede hendelser.
 • Eksempel på risikovurdering etter den nye standarden.