Frokostmøte: Energinasjonen etter energikrisen

8. des 2023, kl. 08.00–10.00
Middelthuns gate 27, Oslo

Strømkabler på fjellet.

NHO og LO inviterer til frokostmøte om «Energinasjonen etter energikrisen» for å diskutere hva den geopolitiske utviklingen har å si for energinasjonen Norge.

På frokostmøtet vil resultatene presenteres fra arbeidet i «Energinasjonen etter energikrisen», som er et felles prosjekt mellom ni norske energi- og industriaktører, samt LO og NHO. Prosjektets mål har vært å få overblikk, innsikt, og være bedre forberedt for hva som møter energinasjonen Norge etter energikrisen i Europa, og for hvordan å navigere i en verden med voksende geopolitiske spenninger. Prosjektet har sett på tre mulige geopolitiske utviklingsbaner globalt og i Europa frem mot 2030, og mulige implikasjoner av disse for Norge. 

Innledere på frokostmøtet vil bla være:

  • energiminister Terje Aasland
  • viseadministrerende direktør Anniken Hauglie, NHO
  • LO-sekretær Are Tomasgaard
  • Stortingsrepresentant Nikolai Astrup, Høyre
  • konserndirektør Arvid Moss, Norsk Hydro
  • professor Ulf Sverdrup, BI
  • partner Håkon Taule, Thema Consulting
  • Industrial advisor Oluf Ulseth, i
  • direktør for politikk og eierskap Julie Wedege, Statkraft
  • Edina Ringdal Wickhom, Yara 

09.30 

Kommentar ved professor Ulf Sverdrup 

09.35 

Kommentar ved Nikolai Astrup, stortingsrepresentant Høyre 

09.45 

Avslutning ved LO-sekretær Are Tomasgaard 

De deltagende bedriftene har vært Equinor, Hydro, Statkraft, Yara Clean Ammonia, Hafslund, Statnett, Gassco, Å Energi og Aneo. Prosjektet har vært gjennomført i regi av THEMA Consulting Group ved partner Håkon Taule, og industrial advisor Oluf Ulseth.