NHO

Innhold

Frokostmøte om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

LO og NHO inviterer til frokostmøte om arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

Regjeringen har varslet at man vil legge frem en stortingsmelding om tettere samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og virksomhetene i arbeidslivet, med vekt på praksis. Statsråd Iselin Nybø vil innlede om arbeidet med denne meldingen. Vi får også innspill fra bedrifter, tillitsvalgte, UH-sektoren og politikere: Hvordan kan studenter bli mer relevante for arbeidslivet? Hvilke tiltak må på plass for å styrke arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning?

Blant innlederne og debattdeltagerne møter du:

 • Direktør Dag Arthur Aasbø, Borregaard
 • Tillitsvalgt Svein Harald Riise, Equinor
 • Forsker Siv-Elisabeth Skjelbred, NIFU
 • Prorektor Nina Waaler, OsloMet
 • Dekan Egil Trømborg, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet
 • Førsteamanuensis Arnt Maasø, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
 • Professor Tora Skodvin, Institutt for statsvitenskap, UiO
 • Adm. dir. Grete Ingeborg Nykkelmo, Ungt entreprenørskap
 • Prorektor Sander Sværi, Høyskolen Kristiania
 • Stortingsrepresentant Marianne Synnes (H)
 • Stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap)