Frokostseminar om økt FoUI i næringslivet

22. nov 2023, kl. 08.30–09.30
Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo Påmeldingsfrist 21. november

NHO fortsetter dialogen om hvordan næringslivets forsknings- og innovasjonsinnsats kan økes og inviterer til diskusjon om hvordan vi kan nå regjeringens ambisjon om 2% av BNP. Denne gangen ønsker vi å høre fra bedriftene og ha deres behov og ønsker i fokus.

Forskning og innovasjon har stor betydning for at Norge skal klare å gjennomføre en bærekraftig omstilling mot et grønnere og mer digitalt samfunn, samtidig som vi skal opprettholde og styrke konkurransekraften. Dette er avgjørende for velferden vår og for jobb- og verdiskapingen de neste tiårene. NHO støtter derfor regjeringens mål om økt næringslivsfinansiering av FoU og økt FoU-innsats i næringslivet. Målet om en dobling av forskingsinnsatsen på noen få år er meget ambisiøst og vil kreve langt mer enn bare justeringer i eksisterende virkemiddelapparat.

Hvor strategisk viktig er FoU for bedriftene, og hvorfor?
Er det rammevilkår som kan bidra til bedrifters satsing på FoU?
Hvilke virkemidler ønsker bedriftene?
Hvilke kunnskapsbehov har bedriftene?
Hvilke terskler opplever bedriftene våre i dette arbeidet?

Vi får høre bedriftene her representert ved: Aker BioMarine, GE Healthcare og DNV hvor skoen trykker og inviterer både forskningsaktører og politikere til å kommentere på bedriftenes innspill.

Forskningsrådet vil gi en oppsummering av samtaler de har gjennomført med flere bedrifter for å avdekke bedriftenes ønsker og behov, samt si noe om hvilke råd de har gitt regjeringen.

På scenen møter du blant andre Anniken Hauglie viseadministrerende direktør NHO, Mari Sundli Tveit administrerende direktør i Forskningsrådet, Aina Berg, konserndirektør Teknologi NORCE i tillegg til Stortingsrepresentantene Alfred Bjørlo (V) fra næringskomiteen og Kari-Anne Jønnes (H) fra Utdanning og Forskningskomiteen.

Avdelingsdirektør for Kompetanse, Innovasjon og Digitalisering i NHO Rebekka Borsch leder oss gjennom dagen

Arrangementet er åpent, så del gjerne invitasjonen med ditt nettverk.
Meld deg på

Velkommen!

For spørsmål kontakt Lise V. Sund, seniorrådgiver i NHO lise.valand.sund@nho.no eller tlf. 916 24 996