Webinar

Globale fornybaraktører - en drivkraft i norsk verdiskaping og økonomi

27. jan 2021, kl. 09:00–10:00 Digitalt
Gratis
Påmeldingsfrist 27.1.2021

Nye grønne verdikjeder, nye arbeidsplasser, ny eksport.

Norge har gode muligheter til å skape betydelige verdier fra utvikling, bygging og drift av fornybarprosjekter innen sol-, vind- og vannkraft globalt. Dette vil ha brede ringvirkninger for det norske økosystemet rundt fornybar energi. Det er ingen mangel på lønnsomme prosjekter, men det haster å bli med på veksten som skjer nå.

I dette webinaret får du høre hva norske ledere mener skal til for å løfte denne muligheten og utnytte synergier med andre satsingsområder:

  • Ole Erik Almlid, adm. direktør, NHO
  • Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Statkraft
  • Anders Opedal, konsernsjef, Equinor
  • Anders Bade, administrerende direktør, Fred. Olsen Green Power
  • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO
  • Jon Gunnar Pedersen, partner, Arctic Securities; leder for regjeringsutvalget Norge mot 2025
  • Hilde Merete Aasheim, konsernsjef ,Hydro
  • Arvid Moss, konserndirektør, Hydro 

Moderator er Gry Johanne Åmodt, Statkrafts leder for global energiutvikling.