Grenseløse muligheter for næringslivet

8. nov 2023, kl. 10.00–14.00
Middelthuns gate 27, Næringslivets Hus, Oslo Påmeldingsfrist 5. november

Onsdag 8. november kl. 10.00-14.00 avholdes konferansen "Grenseløse muligheter for næringslivet" i Næringslivets hus.

Formålet er å rette fokus på økte muligheter for nordisk næringssamarbeid i lys av den internasjonale situasjonen. På konferansen vil du treffe ledere fra EU, regjering og næringslivet, samt få kunnskap og inspirasjon fra en rekke prosjekter og bedriftseksempler. 

Program for dagen: 

10:00 - Nordisk samarbeid er viktigere enn noensinne - også for næringslivet!

 • Velkommen ved Direktør internasjonalt, Idar Kreutzer, NH
 • Nordisk næringssamarbeid Nordisk samarbeidsminister, Anne Beathe Tvinnereim, UD
 • Grenseoverskridende samarbeid Statssekretær Sigrunn Wiggen Prestbakmo, KDD
 • EUs Interreg programmer Programsjef Magnus Schønning, EU Interreg ØKS

10:50 - Eksempler, resultater og effekter av interregionalt samarbeid

 • Introduksjon ved programsjef Magnus Schønning, EU Interreg ØKS
 • Solenergiklyngen vedr direktør  Trine Kopstad Berentsen
 • Norway Healthtech ved prosjekt- og programleder Bent- Håkon Lauritzen
 • Visit Arctic Europe ved direktør Trond Øverås, Nordnorsk Reiseliv 

 11:45 - Lunsj 

12:30 - Musikkinnslag                                     

12:45 - Grenseløse muligheter – inspirasjon og bedriftseksempler

 • Skandinaviska Enskilda Banken ved direktør John Turesson                                   
 • The PlusVisekonsernsjef vedThomas Sund
 • Innovatum Science Park ved Innovationaledare Hållbar industri Jan Oscarsson
 • Copenhagen Capacity ved Strategy and Talent Aquistin lead Dan Rosenberg

13:35 - Nytteverdien av grenseløst samarbeid – hva gjør vi videre? - panelsamtale

 • Magnus Schønning, programsjef EU Interreg ØKS
 • Vegard Einan, regiondirektør NHO Viken Oslo
 • Berit Sannes, klyngeleder Norwegian Woodcluster
 • John Creed, direktør Svensk Norsk Handelskammer

13:50 - Refleksjon i norsk og nordisk næringslivssammenheng

 • Idar Kreutze, direktør internasjonalt, NHO 

Velkomen!