NHO

Innhold

Horisont Europa - Digitalisering, industri, romvirksomhet

  • 13. apr 2021Kl. 08:30–09:30
  • Digitalt
  • Gratis

Vårt andre webinar om Horisont Europa fortsetter der det første slapp, og vil gå i dybden innenfor feltene digitalisering, industri og romvirksomhet. Vi vil også gi informasjon om Digital Europe Programme. Om din bedrift sitter inne med en god idé innen et av disse områdene, men mangler ressurser eller samarbeidspartnere, bør dere få med dere vårt neste webinar 13. april.

NHO, Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer NHOs medlemsbedrifter til et webinar om Horisont Europa, EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon. Gjennom programmet, som har et budsjett på 95,5 milliarder euro, kan norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor søke om midler til forsknings- og innovasjonsprosjekter. 

Spesielt innenfor digitalisering og industri er det mange spennende muligheter til nye samarbeid og nye innovasjoner, bl.a. innenfor AI, automatisering, skytjenester og robotisering. Vårt mål er at flere norske bedrifter vil søke om midler fra EU.  

I webinaret får du informasjon om: 
Hvilke muligheter som eksisterer for digitaliserings- og industriorienterte bedrifter?
Hvorfor det er interessant for din bedrift å søke om midler?
Hvordan du skal gå frem for å søke – enten alene eller i samarbeid med andre?

Under webinaret møter du tre bedrifter som har søkt og fått Horisont-midler innen disse områdene, og ansatte i Forskningsrådet og Innovasjon Norge som kan bistå deg under søknadsprosessen. 

Disse møter du 13. april: 

  • Kjell Bengtsson, Vice-President i Jotne IT
  • Ken André Myhra Kihle, CEO i Cody AS
  • Knut Johansen, CEO i eSmart Systems
  • Eva Langslet, spesialrådgiver og nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i Innovasjon Norge
  • Waqar Ahmed,  seniorrådgiver og nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i Forskningsrådet
  • Øystein Helleren, F&I-koordinator og nasjonalt kontaktpunkt (NCP) hos Norsk Romsenter

Webinaret ledes av journalist og kommunikasjonsrådgiver Ruth Astrid Sæter og innledes av Rebekka Borsch, avdelingsdirektør i NHO.

Les mer om programmet og meld deg på her.

Det vil arrangeres ytterligere to webinarer utover våren, som tar for seg henholdsvis temaene klima, energi og mobilitet og bioøkonomi, mat og miljø.

Tidligere webinar: 
I mars arrangerte vi et webinar som ga overordnet informasjon om hele Horisont-programmet samlet. Det kan være nyttig å se dette webinaret før du følger webinar nr. 2, om digitalisering, industri og romvirksomhet. Det første webinaret finner du her.