NHO

Innhold

Webinar

Horisont Europa - Klima, energi og mobilitet

4. mai 2021, Kl. 08:30–09:30 Digitalt
Gratis
Påmeldingsfrist 4. mai

Det tredje webinaret vårt i serie om Horisont Europa tar for seg grønn omstilling, gjennom temaene klima, energi og mobilitet. Ikke bare er dette sentralt om man skal lykkes med å nå klimamålene, men det er også områder hvor norske virksomheter allerede har mye kompetanse og har muligheten til å lede an i et globalt perspektiv. Om din bedrift sitter inne med en god idé innen et av disse områdene, men mangler ressurser eller samarbeidspartnere, bør dere få med dere vårt neste webinar 4. mai.

Klikk her for å se opptak av webinaret

NHO, Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer NHOs medlemsbedrifter til et webinar om Horisont Europa, EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon. Gjennom programmet, som har et budsjett på 95,5 milliarder euro, kan norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor søke om midler til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Om vi skal lykkes med det grønne skiftet og nå klimamålene er det behov for både å fremheve og eksportere eksisterende grønne innovasjoner, og ikke minst utvikle nye i innovasjoner over landegrensene. Norske virksomheter er allerede ledende innen flere av disse områdene, men ikke alltid klare over de mulighetene som faktisk eksisterer. Vårt mål er derfor at flere norske bedrifter vil søke om midler fra EU, og under webinaret vil du få matnyttig informasjon alt det du trenger for å gå videre for å søke.

I webinaret får du informasjon om: Hvilke muligheter som eksisterer for bedrifter innen områdene klima, energi og mobilitet? Hvorfor det er interessant for din bedrift å søke om midler? Hvordan du skal gå frem for å søke – enten alene eller i samarbeid med andre?

Under webinaret møter du to bedrifter som har søkt og fått Horisont-midler innen disse områdene, og ansatte i Forskningsrådet og Innovasjon Norge som kan bistå deg under søknadsprosessen. 

Disse møter du 4. mai:

· Stein Mathisen, Direktør for samfunn og kommunikasjon i Varanger Kraft

· Gøril Forbord, Konserndirektør for teknologi, TrønderEnergi

· Marianne Haavardsholm Aandahl, spesialrådgiver og nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i Forskningsrådet

· Ingvild Håvardstun Kjørrefjord, fagekspert og nasjonalt kontaktpunkt (NCP) i Innovasjon Norge

Webinaret ledes av journalist og kommunikasjonsrådgiver Ruth Astrid Sæter og innledes av Rebekka Borsch, avdelingsdirektør i NHO. 

Se webinaret her


Les mer om programmet og meld deg på her

Det vil arrangeres ytterligere ett webinar 1. juni, som vil ta for seg temaene mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø.

Tidligere webinar:
Vi har allerede arrangert to webinarer i denne serien. Det første ga overordnet informasjon om Horisont-programmet samlet. Det kan være nyttig å se dette webinaret før du følger webinar 3. Webinar 2 omhandlet temaene digitalisering, industri og romvirksomhet.

Se webinar 1 her
Se webinar 2 her