Arrangement

HR-dagen 2021 - Morgendagens arbeidsliv

27. okt 2021, kl. 09:00–15:00 Middelthuns gate 27

De ansatte er enhver bedrifts viktigste ressurs. Bli med på HR-dagen 27. oktober for å høre mer om hvordan man best tilpasser HR-funksjoner mot morgendagens arbeidsliv. Møt Ferd-eier Johan H. Andresen, Eirik Normann Hansen, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Truls Aronsen Wickholm og en rekke spennende bedrifter og næringslivsledere.

Når vi nå nærmer oss en mer normal hverdag må vi ta med oss de beste lærdommene det siste året og tilpasse oss et arbeidsliv som stadig er i endring.

Kompetanseutvikling, rekruttering, sykefravær, bærekraft og digitalisering er temaer med problemstillinger som stadig blir mer relevant for bedrifter og ledere å forholde seg til. På NHOs HR-dag ser vi på hvordan du som bedriftsleder kan forvalte HR-funksjonene på en god måte og stå rustet for morgendagens arbeidsliv.

Du vil bli oppdatert på den nyeste forskningen på HR-fagfeltet, møte bedrifter som har tatt i bruk nyskapende løsninger og høre mer om hvordan man får god effekt av investeringer i ny kunnskap. Hva vet vi egentlig om hva morgendagens arbeidsliv vil bringe? Vil det bli mer kreativt, bærekraftig og mangfoldig?

Vi spør oss om hva nye måter å jobbe på betyr for utforming av morgendagens arbeidplass og om nye, digitale løsninger kan bidra til at vi legger gamle vaner bak oss?  
Konferansen i år blir hybrid. Du kan selv velge om du vil delta fysisk eller digitalt. Som deltager vil du i tillegg få digital tilgang slik at alle delsesjoner kan sees i opptak.

Programmet for konferansen: 

  Plenumsdel 1  
09.00 Velkommen ved dagens konferansier Eva-Charlotte Stenset, senior kommunikasjonsrådgiver, NHO 
09.05 Norge etter pandemien. Hva har vi lært og hva tar vi med oss videre? Hvordan kan næringslivet og myndighetene sammen se muligheter og møte utfordringene i morgendagens arbeidsliv? 

Samtale med Nina Melsom, direktør Arbeidsliv og forhandlinger, NHO,

Truls Aronsen Wickholm, statssekretær Arbeids- og sosialdepartementet,

Cecilie Laeskogen, daglig leder Sundvolden Hotel AS,

Anders G. Øiaas, daglig leder for Timberbygg AS og

Eva K. Moi Skøie, daglig leder for frisørkjeden Majas Salong AS.

09.35 Den digitale arbeidshverdagen; hvordan ser den ut? Siste nytt fra forskning om hjemmekontor og digitale arbeidsformer. Nils Brede Moe, SINTEF
10.00 Ledelse i et krevende og mulighetsorientert arbeidsliv etter pandemien. Johan H. Andresen, Ferd,

eier og styreleder

10.30 Pause  
  Tema delsesjon: Lov og rett i HR  
10.45 Pandemien har endret synet på og omfanget av hjemmekontor, hybride løsninger og ledelse.
Hva er rett og plikt for arbeidstaker og arbeidsgiver etter at smitteverntiltakene oppheves i lys av arbeidsavtalen og AML?
Erik Hognestad, advokat i NHO Advokattjenester
11.05 Vi ser at flere virksomheter vil legge til rette for bruk av hjemmekontor også etter pandemien og arbeidsgivers oppfølging av ansatte vil i større omfang kunne skje ved hjelp av digitale hjelpemidler for å sikre daglig produksjon,  arbeidstid og sikring mot cyberangrep m.m. Et spørsmål som raskt vil melde seg er hvordan disse implementerte tiltakene vil tilpasses arbeidstakers krav om personvern på arbeidsplassen/hjemmekontor. Bjørn Ofstad, advokat og partner i Deloitte
  Tema delsesjon: Rekruttering som sikrer mangfold  
10.45 Mangfoldig rekruttering - erfaringer fra Securitas og NAV. Securitas og NAV samarbeider tett om rekruttering av flinke folk med hull i CV`n Marianne Larsen, rekrutterer i Securitas og markedskontakt, NAV Oslo
11.05 Hvordan oppnå mangfold og balanse i virksomheten?  Anne Grethe Solberg, Organisasjons- og lederutvikler
  Tema delsesjon: Investeringer i arbeidsmiljø lønner seg, del 1  
10.45 Hvordan påvirker digitalisering og fjernarbeid arbeidsmiljøet? Forskningen viser at flere jobber mer effektivt med hybride løsninger. Hvordan legger arbeidsgiver opp til en god digital arbeidshverdag? Nils Brede Moe, SINTEF
11.05 Trygge og sunne team bygges best i fredstid. Anders Snortheimsmoen, tidligere sjef for beredskapstroppen, deler erfaringer fra arbeidet med både grunnmuren og vedlikeholdet som må til i team som kan tåle en krise. 

Anders Snortheimsmoen

11.30 Lunsj  
  Plenumsdel 2  
12.15 I et arbeidsliv preget av endring og omstilling er riktig kompetanse stadig viktigere. Dette foredraget har fokus på hvordan bedriftene kan sikre at læring og utvikling bidrar til motivasjon og mestring, og skaper reell verdi for virksomheten. Hva er leders ansvar og hva er medarbeiders ansvar? Hvor og hvordan skjer læring, og hvordan kan vi sikre at ny kunnskap deles og brukes?

Glenn Ruud
Global direktør for læring og kompetanseutvikling i Wilhelmsen-gruppen

12.45

Fysisk utforming av morgendagens arbeidsplass. Hva har Statsbygg erfart i eget bygg, og i prosjekter som eksempelvis utformingen av nytt Regjeringskvartal?

Vibeke Lund Aadland, spesialrådgiver, Statsbygg
13.15 Pause  
  Tema delsesjon: Investeringer i arbeidsmiljø lønner seg - del 2  
13.30 "En bra dag på jobben" - Vi viser hvordan man bruker verktøyet for å jobbe og utvikle et godt arbeidsmiljø i samarbeid med de ansatte. Elisabeth Goffeng, prosjektleder" En bra dag på jobben", STAMI  og Kåre Martin Ringset , daglig leder Bertel O. Steen Drammen AS.
13.50 Sykefravær - Hvordan følge opp syke  medarbeidere både fysisk og digitalt? Hvordan kan vanskelige saker håndteres og hva bør du tenke på for å lykkes.  Svanhild Skagestad, spesialkonsulent inkluderende arbeidsliv, Equinor
  Tema delsesjon: Bærekraft - hvilken rolle kan HR spille?  
13.30

UN Global Compact bistår og jobber med universitetene, bedriftene og rekrutteringsselskapene for å øke rekruttering av nyutdannede innen forskjellige fagfelt med bærekraft som fellesnevner. De har også erfaring med hvordan integrere bærekraft som ny kompetanse for ansatte i bedriftene.

Kim Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact
13.50 Hvilken rolle kan HR spille i bedriftenes bærekraftarbeid og hvordan  kan de bidra med å integrere mål om bærekraft i egen bedrift?   Catharina Bjerke, Bærekraftsdirektør Veidekke ASA
14.10 Pause  
  Plenumsdel 3  
14.20 HR-fremtiden er fantastisk! Hvordan kan HR bidra til å gjøre digitale verktøy og løsninger mer tilgjengelig for de ansatte?

Eirik Normann Hansen, foredragsholder 

14.50 Oppsummering av dagen  Eva-Charlotte Stenset, senior kommunikasjonsrådgiver, NHO 
15.00 Takk for i dag  

Prisene er som følger: 
Fysisk deltagelse - medlem i NHO - NOK 3000,- 
Digital deltagelse - medlem i NHO - NOK 2500,- 
Fysisk deltagelse - ikke medlem i NHO - NOK 5000,- 
Digital deltagelse - ikke medlem i NHO - NOK 4000,- 

Klikk her for å melde deg på

Vi håper å se deg 27. oktober.  

Du kan lese mer om HR og få bistand på vår medlemsportal Arbinn