Medlemsmøte

Hva betyr koronasituasjonen for bedriftene?

14. des 2021, kl. 15.00–15.30 Digitalt
Gratis

Hvordan skal din bedrift forholde seg til dagens smittesituasjon som bidrar til usikkerhet for mange bransjer fremover? Møt helseminister Ingvild Kjerkol i dette medlemswebinaret.

Hva betyr Regjeringens nasjonale og regionale tiltak innført de seneste to ukene for bedriftene og hva forventer NHO av regjeringen?

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol møter NHOs medlemmer for å svare dine spørsmål. Du kan stille spørsmål til Kjerkol, og dette kan du gjøre allerede nå. Ved påmelding får du informasjon om hvordan du gjør dette. Spørsmål vi ikke får svar på i sendingen, vil vi besvare i ettertid.

Direktør Gjermund Løyning i NHO vil redegjøre for hva NHO nå gjør for å sikre kompensasjon for bedrifter som rammes hardt av de nye tiltakene om redusert sosial kontakt.