Hvordan kan vi løfte næringsrettet forskning?

20. sep 2023, kl. 09.00–12.00
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 eller digitalt Påmeldingsfrist 19. september

Norsk næringsliv forsker mindre enn næringslivet i våre naboland. Regjeringen skal lage en strategi for en dobling av næringslivets forskningsinnsats. 20. september legger NHO frem en rapport om næringsrettet forskningsfinansiering i Norge og våre naboland, og inviterer til diskusjon om hvordan vi kan nå 2%-målet.


NHO har engasjert Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) til å utarbeide en komparativ analyse av omfang og innretning på offentlige bevilgninger til næringsrettetforskning i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Rapporten vil være et av våre bidrag til kunnskapsgrunnlaget for regjeringens strategi for økt FoUI-innsats i norsk næringsliv.

Foreløpige funn viser at det finnes systemiske og økonomiske forskjeller. Vi vil invitere til en formiddag hvor det legges til rette for gode diskusjoner.

På lanseringen møter du
Viseadministrerende direktør i NHO Anniken Hauglie
Forfatter av rapporten Maja Tofteng, seniorøkonom, SØA
Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Helge Flø Kvamsås
Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel, Kunnskapsdepartementet
Professor Magnus Gulbrandsen TIK-senteret UiO og medlem i regjeringens fagekspertgruppe for 2%-strategien

I panelene møter du stortingspolitikere fra næringskomiteen og utdanning og forskingskomiteen, samt representanter fra aktørene i forsyningssystemet
Kari-Anne Jønnes (H)
Lise Selnes (AP)
Ane Breivik (V)

Mari Sundli Tveit, Administrerende direktør, Forskningsrådet
Dagfinn Myhre, VP Telenor Research
Evy Stavik, Global Head of Pre-clinical Development R&D, GE Healthcare 
Kjerstin Spjøtvoll, leder for forskningspolitikk, Sintef
Marianne Aasen, Spesialrådgiver, OsloMet

Avdelingsdirektør for Kompetanse, Innovasjon og Digitalisering i NHO Rebekka Borsch leder oss gjennom dagen


Dette er et åpent arrangement,  så del gjerne i ditt nettverk. Du kan velge om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.  

Livestream