NHO

Innhold

Indre markedskonferansen: EUs grønne giv

  • 27. jan 2021Kl. 10:00
  • Digital konferanse

Gjennom EØS-avtalen har norske bedrifter tilgang på det europeiske indre marked, og Norge er tett integrert i det europeiske klimasamarbeidet. EUs Green Deal gir oss muligheter for økt eksport, verdiskapning og arbeidsplasser i Norge – hvis vi velger å benytte oss av dem. Men hvordan gjør vi det?

NHO og Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til indre markedskonferansen om EUs grønne giv.

I 2020 la EU frem "The European Green Deal" – EUs grønne giv. Dette er både en vekststrategi og en plan for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050. Gjennom EØS avtalen er vi en del av det indre marked og EUs grønne giv gir både muligheter for eksport og verdiskapning i Norge.

På Indre Markedskonferansen 2021 kommer blant annet:
• Kabinettsjef for klimakommisær i Europakommisjonen Diederik Samsom
• Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
• Næringsminister Iselin Nybø
• Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
• NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid

De vil innlede og samtale om Norges muligheter og mål. I tillegg vil vi få møte flere norske bedrifter som har tatt mulighetene EØS-avtalen gir oss på alvor.

Vi tar for oss følgende tema:
• Hvilke eksportmuligheter skaper Green Deal for norsk næringsliv?
• Hvordan rigger vi oss best for å utnytte mulighetene?
• Hvilken rolle spiller EØS-samarbeidet i grønn omstilling?

I år strømmes konferansen digitalt fra kl. 10-12.00, 27. januar og lenke blir sendt ut til påmeldte i forkant. 

Programmet vil bli løpende oppdatert.