NHO

Innhold

Lansering av rapport: Norske og europeiske interesser i Kina - prioriteringer i en krevende tid

  • 26. nov 2020Kl. 08:30–10:00
  • Webinar (lenke sendes ut i forkant)

Kinas økonomiske vekst og teknologiske fremskritt representer både dilemmaer og muligheter for norsk og europeisk næringsliv og myndigheter. For å belyse dette, har NHO bestilt en rapport fra The Governance Group, ført i pennen av Henning Kristoffersen, sosialantropolog og kinaekspert.

Rapporten bygger på intervjuer med ledere for norske bedrifter i Kina så vel som forskere. 

USAs handelskrig med Kina har ført til at enkelte selskaper ønsker å minske avhengigheten til kinesiske fabrikker og verdikjeder. Koronakrisen har imidlertid vist at det ligger betydelig risiko i å bytte ut Kina som produksjonsland. Kinas produksjonsevne kom raskt tilbake. Kina får en positiv vekst på omkring to prosent i 2020. Hverdagslivet i landet er stort sett tilbake til normalen.

Utenlandske investeringer i Kina øker, og tilliten til den kinesiske økonomien står i sterk kontrast til utviklingen resten av verden - der koronakrisen i stor grad fortsatt dominerer hverdagsliv, økonomi og politikk. Det kinesiske lederskapet nyter høy grad av tillit hjemme, samtidig som skepsisen til Kinas autoritære utvikling øker i den øvrige verden.

Presentasjoner fra webinaret:

Henning Kristoffersen, spesialrådgiver, The Governance Group: "Norges forhold til Kina: Hva står på spill?"; Last ned presentasjonen her

Gørild Heggelund, professor, Fridtjof Nansens Institutt: "Klima og miljø i Kinas neste femårsplan: Nasjonale ambisjoner og globale konsekvenser."; Last ned presentasjonen her

Haakon Bryhni, professor, Simula Centre for Digital Engineering: "Kina som teknologisk stormakt: Dilemmaer og muligheter for Norge."; Last ned presentasjonen her