Arrangement, Arrangementer

Lansering av strategi for industriell satsing på sjeldne jordartsmetaller

4. okt 2022, kl. 08.30–10.30 Næringslivets Hus, Majorstua
Gratis
Bilde av borekjerne med linjal: viser bit av borekjerne med REE-holdig bastnäsitt (brunt mineral) og karbonater (dolomitt/ankeritt; hvite mineraler). Foto: Sven Dahlgren

Foto: Sven Dahlgren

Norge har trolig Europas største forekomst av flere sjeldne jordartsmetaller på Fensfeltet i Nome kommune i Telemark. Med utgangspunkt i denne mineralforekomsten er Norge i posisjon til å kunne utvikle en komplett verdikjede fra mineralutvinning, separasjon og prosessering av de sjeldne jordartsmetallene og til produksjon av metaller og magneter.

 

NHO, LO, Norsk Industri, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Bergindustri lanserer 4. oktober en felles strategi for industriell satsing på utvinning og videre prosessering av sjeldne jordartsmetaller i Norge. Strategien er et felles innspill til regjeringens arbeid med ny minerallov og ny mineralstrategi.

 

Du møter blant annet:

  • NHO-sjef Ole Erik Almlid
  • LO-leder Peggy Hessen Følsvik
  • Næringsminister Jan Christian Vestre
  • Ordfører i Nome kommune Bjørg Lundefaret
  • Representanter fra Rare Earths Norway, REEtec, Norsk Industri, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Bergindustri m.fl.
  • Avsluttende debatt med stortingspolitikere (tbc)

Tilgang til mineraler og metaller er en forutsetning for grønn omstilling av økonomien. Sjeldne jordartsmetaller benyttes i det meste av moderne teknologi som muliggjør økonomisk vekst og er ansett som noen av de mest kritiske råmaterialene. Permanentmagneter (supermagneter), som er en avgjørende bestanddel f.eks. turbiner for vindkraft og motorer i elbiler inneholder også en betydelig andel slike metaller. Ca. 98 % Europas behov for sjeldne jordartsmetaller dekkes i dag fra utvinning i land utenfor EU, hvorav Kina er ledende. Etterspørsel etter sjeldne jordartsmetaller til bruk i permanentmagneter er av EU ventet å kunne tidobles frem mot 2050.

Velkommen! 

NHO logo collage 600x150 (002).jpg