NHO

Innhold

Lansering NHOs kompetansebarometer

I år gjennomføres sjette runde av NHOs kompetansebarometer. Årets undersøkelse er besvart av mer enn 7000 bedrifter og viser oss kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter.

I årets utgave er det blant annet nye spørsmål om dimensjonering av videregående opplæring og samspillet mellom akademia og næringslivet.

Resultatene vil bli presentert av NIFU. NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid kommenterer resultatene. Vi har invitert politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet til å kommentere. Til slutt blir det en panelsamtale med utvalgte NHO-bedrifter.