Mer og grønnere maritim eksport

15. aug 2022, kl. 11.30
MS "Legacy of The Fjords", Arendal Gratis

Nullutslippsfartøyet MS "Legacy of The Fjords". Båten er en state-of-the-art katamaran med et 100 pst. elektrisk fremdriftssystem og løsninger for nullutslipp. Foto: Paul Hughson/The Fjords.

NHO inviterer til seminar sammen med Rederiforbundet og Forskningsrådet hvor behovet for mer og grønnere maritim eksport, samt forskning og teknologiutvikling er i fokus. Seminaret finner sted om bord på MS "Legacy of The Fjords" mandag 15. august kl. 11.30-14.00.

Delta i Arendal eller se seminaret på Myonvent 

del 1 av seminaret diskuteres eksportpotensialet i maritim sektor, som en del av de samlede havnæringene. Vi utforsker mulighetsrommet som ligger i norsk maritim-/havindustri, samt barrierer og muligheter for utvikling av grønne industrielle forretningsmuligheter. 

Samarbeid med myndighetene og virkemiddelapparatets rolle som innovasjonspartner vil stå sentralt, samt forsknings-/kompetansebehov, verdiskaping og arbeidsplasser med vekt på grønn omstilling og teknologiutvikling. 

Med utgangspunkt i Regjeringens eksportreforms hovedsatsing på grønn maritim eksport stiller vi spørsmålet hva som må til at vi skal gå fra forskning og innovasjon til økt eksport, og hvilke politiske grep som kan tas for å realisere de grønne industrielle mulighetene. 

I del 2 vil forskning og teknologiutvikling for grønn skipsfart være i fokus. Det blir presentasjoner av norsk forskning og teknologi, samt seiling og omvisning om bord på nullutslippsfartøyet MS "Legacy of The Fjords". Båten er en state-of-the-art katamaran med et 100 pst. elektrisk fremdriftssystem og løsninger for nullutslipp.  

Bli med om bord og bli med på seiling. Du vil få et innblikk i det råeste innenfor norsk maritim teknologiutvikling og grønn skipsfart og bli inspirert av eksempler på hvordan Norge gjennom forskning og innovasjon ligger i front i utviklingen av maritime lav- og nullutslippsløsninger. Under seilasen åpnes det også for at mindre grupper kan få omvisning i batteri- og maskinrom. 

Arrangementet er åpent for alle med de begrensninger som ligger på båtens kapasitet. Her gjelder "først til møllen"-prinsippet.  

Program 

11.30 – 11.35  

Velkommen om bord!

John Vonli, adm. direktør fra The Fjords orienterer om MS "Legacy of The Fjords"  

DEL 1 Mer og grønnere maritim eksport 

11.35 - 11.38     
Dagens program v/regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Espen Remme, moderator 
 
11.38 – 11.52     
Ole Erik Almlid (NHO), Harald Solberg (Rederiforbundet) og Håkon Haugli (Innovasjon Norge)  

Samtale: Fra forskning og innovasjon til eksport – rammebetingelser for grønn maritim omstilling og eksport, klima/miljø, sysselsetting og kompetanse. 

 11.52-12.02       

Legacy of the Fjords – et fantastisk innovasjonsprosjekt, ved Lars Endre Gimmestad, Brødrene Aa

12.02-12.17      

Erling Sande (Sp) og Helge Andre Njåstad (Frp). 

Politisk samtale om hvordan kan vi beholde (og styrke) den ledende maritime posisjonen vi har internasjonalt, samt hva som må til at vi skal gå fra innovasjon til økt eksport og hvilke politiske rammevilkår som trengs for å realisere de grønne industrielle mulighetene. 

12.17 – 12.30     

Espen Remme i samtale med Stål Heggelund (Norsk industri), Arvid Moss (leder for Nasjonalt Eksportråd) og Heidi Nakken (prosjektleder for rapport om mer og grønnere maritim eksport) om verdiskaping og sysselsetting i maritim sektor som utgangspunkt for å bygge en eksportnæring.  

12.30 – 12.40 Pause  

DEL 2 Grønn skipsfart; forskning- og teknologiutvikling  

12.40 – 12.50  

Forskningsbasert innovasjon – en forutsetning for økt maritim eksport v/Mari Sundli Tveit, adm. dir. i Forskningsrådet.

12.50-13.00 

Eksempler fra forskning innenfor grønn skipsfart og betydningen av denne typen prosjekter for den norske maritime næringen v/ Vegard Johansen, adm.dir i Sintef Ocean.

13.00-13.10

MaritimZero 2050 og betydningen av forsknings- og teknologiutvikling for økt maritim eksport v/Geir Bjørkeli, adm.dir. i Corvus Energy.  

13.15-14.00   Seiling m/forfriskning. 

Fortløpende omvisninger i mindre grupper på maks 8 personer. 

Oppmøte: innerst i Pollen.

Vel møtt!