NHO

Innhold

NHOs HMS-dag 2019

 • 27. mar 2019Kl. 09:00–15:30
 • Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Majorstuen
 • Medlem kr 3000 ekskl. mva Ikke medlem kr 5000 ekskl. mva
 • Påmeldingsfrist 26.03.2019

Godt arbeidsmiljø lønner seg. Arbeidsmiljøet påvirker deg, din arbeidsplass og din bedrifts lønnsomhet. På årets HMS-dag tar vi for oss alt fra trakassering til ny IA-avtale.

#005

Vi har også mer om disse temaene:

 • Er du opptatt av å tjene penger så bør du også være opptatt av arbeidsmiljøet.
 • Tilsyn: Hva ser Arbeidstilsynet etter? Hva kjennetegner de gode bedriftene?
 • Digitalisering og automatisering: Hvordan påvirker nye arbeidsformer arbeidshelse og livskvalitet?
 • Hvordan forebygge og avdekke trakassering på egen arbeidsplass.
 • Ny IA-avtale: Hva nå?
 • Ledelse, kultur og arbeidsmiljø
 • Medarbeiderdrevet innovasjon

Interessert i ha stand på HMS-dagen? Bestill her eller ta kontakt med Line Aver - line.aver@nho.no

Program

Del 1
 • 08:30 - 09:00
  Registrering og enkel servering
 • 09:00 - 09:10
  Åpning av konferansen
  • Nina Melsom
   Områdedirektør,NHO
 • 09:10 - 09:20
  Velkommen
  • Gjermund Løyning
   Direktør, Samfunnskontakt, NHO
 • 09:20 - 09:40
  Ny IA-avtale, hva betyr det for bedriftene i praksis

  Hvorfor har arbeidsmiljø fått så stort fokus og hva kan din bedrift tjene på et godt IA-arbeid.

  • Christl Kvam
   Statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet
 • 09:40 - 10:00
  Arbeidsmiljø handler om arbeid

  Vi vet hva som virker, men hvordan gjør vi det i praksis?  Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt går nærmere inn på hvilke praktiske grep som påvirker arbeidsmiljøet positivt.  Du får tips om praktiske grep og "lavthengende frukter" som kan bidra til at din bedrift får et bedre og mer lønnsomt arbeidsmiljø.

  • Pål Molander
   Direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • 10:00 - 10:20
  Godt arbeidsmiljø lønner seg - det koster å la være

  Oslo Economics presenterer konstnadsberegninger for et ikke-optimalt arbeidsmiljø.

  • Christoffer Bugge
   Oslo Economics
 • 10:20 - 10:40
  Pause
Del 2
 • 10:40 - 11:05
  Partssamarbeid og arbeidsmiljø

  Hva er et godt forebyggende arbeidsmiljø og hvordan bidrar partssamarbeid til dette. Presentasjon av hovedfunnene i Sintef-rapporten Partssamarbeid og forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

  • Marte Pettersen Buvik
   Forsker, Sintef
 • 11:05 - 11:30
  "Et eksempel fra virkeligheten på godt partssamarbeid"

  Hvordan oppnå bedre arbeidsmiljø, redusert sykefravær og bedriftsutvikling gjennom partssamarbeid.

  • Torkild Korsnes
   Adm. direktør, Rørleggerbedriften K Lund
  • Magne Engesvold
   Tillitsvalgt/ klubbleder, Rørleggerbedriften K Lund
 • 11:30 - 11:50
  Hvordan kan digitale verktøy forenkle bedriftens HMS arbeid?

  Anne-Grethe Johansen leder av stiftelsen Polaria gikk fra papir til digitalt i alle administrative rutiner i bedriftens HMS og HR arbeid.

  • Anne-Grethe Johansen
   Leder av stiftelsen Polaria
 • 11:50 - 12:50
  Lunsj
Del 3
 • 12:50 - 13:10
  Arbeidstilsynet om forebyggende arbeidsmiljø

  Hva kjennetegner de gode virksomhetene?

  • Monica Seem
   Avdelingsdirektør, Direktoratet for arbeidstilsynet
 • 13:10 - 13:30
  Trakassering - Hvor går grensen?

  Ombudet gir seks konkrete grep for å forebygge og hindre trakassering og seksuell trakassering.

  • Helene Jesnes
   Jurist og seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • 13:30 - 13:50
  Har godt arbeidsmiljø betydning for kundetilfredshet?

  DHL Express i mange år jobbet kontinuerlig med oppfølging av medarbeidere for å øke tilfredshet og kvalitet. Vi får blant annet høre mer om hvordan de har jobbet for å få motiverte ansatte, bruk av medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler, samt andre aktiviteter for å øke medarbeidernes engasjement.

  • Nina Bjørlo
   Head of Customer Service, DHL Express (Norway) AS
 • 13:50 - 14:05
  Pause
Del 4
 • 14:05 - 14:35
  Gode toppledere greier å skape høy produktivitet og godt arbeidsmiljø

  Hva gjør toppledere når de bygger bedriftskultur og hvordan får de folk til å yte sitt beste på jobb? Hvilke grunnleggende innsatser må til for å skape god produksjon i gode arbeidsmiljø? I dette foredraget presenteres funn fra en nylig gjennomført studie av toppledelse i kunnskapsbedrifter, støttet av Abelia og NHOs Arbeidsmiljøfond.

  • Tove Håpnes
   Etikkombud, Sintef
  • Gro Lundberg
   Fagsjef/HMS, Abelia
 • 14:35 - 14:55
  Praktisk sikkerhetsopplæring

  Eksempel på bruk av film med fokus på praktiske arbeidssituasjoner kan forbedre sikkerhetsopplæring. Nelfo, El og IT Forbundet, STAMI og Caverion har laget 5 filmer som kan brukes som nyttig supplement til HMS-opplæringen.

  • Neda Maria Kaizum
   HMS-sjef, Caverion
  • Eirik Remo
   Fagsjef HMS, Nelfo
 • 14:55 - 15:20
  Future of Work

  Digitalisering og automatisering:  Hvordan påvirker nye arbeidsformer arbeidshelse og livskvalitet?  Vi tar en titt inn i fremtidens arbeidsliv.

  • Lise Fløvik
   Doktorgradsstipendiat, STAMI
 • 15:20 - 15:30
  Avslutning