NHO

Innhold

NHOs HR-dag 2019

 • 19. sep 2019Kl. 08:30–15:30
 • Næringslivets Hus Middelthuns gate 27, Majorstuen
 • Medlem 3000 kr eks mva Ikke medlem 5000 kr eks mva
 • Påmeldingsfrist 12.09.2019

Årets HR-dag avholdes torsdag 19. september. Der skal vi bidra til at du som arbeider innen HR-området får faglig påfyll, muligheter for nettverksbygging og inspirasjon for å bidra til enda bedre resultater og utvikling i egen bedrift.

NHOs HR-dag 2019 banner

Det snakkes mye om livslang læring og et arbeidsmarked i endring. Nettopp dette blir et av hovedtemaene på HR-dagen. Vi vil spesielt se på tema rundt endring og kompetanseutvikling. Vi går nærmere inn på samarbeidet mellom ledere og tillitsvalgte og om hvordan man unngår å bli motparter i endrings- og omstillingsprosesser.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommer og vil snakke om noen av regjeringens viktigste satsingsområder på arbeidslivsfeltet, som inkluderingsdugnaden, den nye IA-avtalen og sysselsettingsutvalget.

I tillegg til innlegg i plenum, kan du velge to foredrag/workshops som er spesielt relevante for din organisasjon og arbeidshverdag:

 • Ny IA-avtale og forebyggende arbeidsmiljø
 • Konflikthåndtering
 • Rekruttering
 • Lønnssystem
 • Krav til forsvarlig saksbehandling i nedbemanning
 • Målrettede tiltak for å bedre kjønnsbalansen på alle nivåer i bedriften

Velkommen til NHOs HR-dag 2019

Interessert i informasjon om stand på dette arrangementet? Meld deg på her eller send en epost til line.aver@nho.no

Program

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe og utstilling
09:00 - 10:00
Del 1
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen
  • Torunn Margrethe Hardeland

   Advokat, NHO 
   Konferansier

  • Nina Melsom

   Direktør Arbeidsliv, NHO 

 • 09:10 - 09:30
  Innlegg fra Arbeids- og sosialministeren
  • Anniken Hauglie

   Arbeids- og sosialminister

 • 09:30 - 10:00
  Samtale mellom Mari Sundli Tveit, Erik Kollerud og Nina Melsom


  Arbeid med kompetanse og endring. Hvordan jobber partene med kompetansebehov og livslang læring i et arbeidsmarked i endring, og hva er ansvarsforhold mellom stat, partene og den enkelte bedrift?

  • Mari Sundli Tveit

   Direktør Politikk, NHO 

  • Erik Kollerud

   Leder, YS

  • Nina Melsom

   Direktør Arbeidsliv, NHO 

10:00 - 10:20
Pause
10:20 - 11:50
Del 2
 • 10:20 - 11:20
  Har bedriften riktig kompetanse for fremtiden?


  Hvordan kan ledelsen og de tillitsvalgte samarbeide om nødvendige endringer for å sikre bedriftens verdiskaping og den enkelte medarbeiders markedsverdi?

  Samtale mellom AS3 Transition Norge, Siemens Olje og Gass, Fjuz Kommunikasjon og Grand Hotel Åsgårdstrand.

  • Jannecke Bugge

   Senior Rådgiver, AS3 Transition Norge

  • Christian Sørnes

   HR-ansvarlig, Siemens Olje og Gass

  • Oddrun Bjørnaas

   Sivilingeniør og tillitsvalgt, Tekna
   Ansattvalgt styremedlem, Siemens AS

  • Lene Syvertsen Olsson

   Byråleder, Fjuz Kommunikasjon

  • Morten Christensen

   Konserndirektør, Grand Hotel Åsgårdstrand

 • 11:20 - 11:40
  Inkludering


  Polygonkonsernet er markedsleder og global ekspert innen skadebegrensning i Europa. Polygon opererer på 3 kontinenter i 14 land med å forebygge, kontrollere og begrense effekten av vann, brann og klima. Polygonere er faglærte tømrere, eller fagspesialister innen fuktteknikk, brannsanering og innboskader som er stolte over å kunne bruke sin kompetanse for å sørge for at mennesker skal kunne vende tilbake til hverdagen så raskt som mulig etter å ha blitt rammet av uforutsette hendelser.

  Som en del av Polygon sitt ESG-program 'Vårt Ansvar', signerte selskapet en konsernavtale med NHO og Ringer i Vannet i januar 2018. Ambisjonen til Polygyn er å være skadesaneringsbransjens ledende aktør på sosialt samfunnsansvar.

  • Jeanette Vannebo

   HR manager/Compliance officer, Polygon Norge AS

 • 11:40 - 11:50
  Presentasjon av Arbinn
  • Gro Øien

   Leder Arbinn, NHO

  • Ingeborg Marie Østby Laukvik

   Rådgiver, NHO

11:50 - 12:30
Lunsj
12:30 - 13:15
Parallell I
 • Krav til forsvarlig saksbehandling i nedbemanning


  Ved nedbemanning påligger det arbeidsgiver å gjennomføre en forsvarlig, og for domstolene etterprøvbar, saksbehandling som grunnlag for utvelgelse til oppsigelse.

  I den såkalte Skanska-saken (Hr-2019-424-A) kom Høyesterett til at oppsigelsene var ugyldige på bakgrunn av at saksbehandlingen ved utvelgelsen var mangelfull.

  Hva kreves av dokumentasjon og vurderinger i en nedbemanningsprosess etter Skanska-saken? Hvordan kan eller bør bedriftene gå frem for å sikre en betryggende saksbehandling?

  Sesjonen legger opp til en introduksjon fra innlederne, og deretter en work-shop med erfaringsutvekslinger og mulighet for spørsmål. Sesjonen er relevant for alle, både de som står overfor en prosess for første gang og de som har erfaring fra før og vil lære mer.

  • Aleksander Rød

   Advokat, NHO

  • Tonje Thue Width

   Advokat, NHO Service og Handel

 • Ny IA-avtale og forebyggende arbeidsmiljø


  Som en del av den nye IA-avtalen satses det på arbeidsmiljø og kunnskapsbasert forebygging for å sikre at det jobbes godt og riktig med arbeidsmiljø ute på arbeidsplassene i Norge. I arbeidsmiljøsatsingen skal det blant annet utvikles en ny, nettbasert portal for å formidle kunnskap om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer/sektorer og virksomheter. 

  Portalen skal gjøre kunnskap, råd og fakta samt veivisningsmateriell og anbefalinger tilgjengelige for arbeidsplassene. Slik at virksomhetene enkelt kan ta i bruk de nye virkemidlene som støtte og inspirasjon i sitt eget arbeid.

  Stami og Arbeidstilsynet vil presentere arbeidet med den nye portalen, og vil ta imot innspill på hvordan optimalisere portalens brukervennlighet.

  • Sture Bye

   Kommunikasjonsdirektør, Stami

  • Stig Inge Eikemo

   Kommunikasjonsdirektør, Arbeidstilsynet

 • Målrettede tiltak for å forbedre kjønnsbalansen på alle nivå i bedriften


  Hvordan jobbe strategisk med å forbedre kjønnsbalansen i eget selskap? Sweco har jobbet målrettet med dette i flere år.

  Den rådgivende ingeniørbransjen har tradisjonelt vært en relativt konservativ, mannsdominert bransje. Kvinner har vært i mindretall, både på rådgivernivå og i lederstillinger. Større kjønnsmessig balanse blant ansatte og ledere er en villet politikk i Sweco, som har løftet kvinneandelen betraktelig de siste årene. En god kjønnsbalanse øker attraktiviteten som arbeidsgiver og har positive effekter på arbeidsmiljøet.

  Møt Administrerende Direktør i Sweco, som snakker om de målrettede tiltak de har tatt i bruk, samt refleksjoner rundt hvordan vi alle kan jobbe bedre med dette.

  • Grete Aspelund

   Administrerende Direktør, Sweco

13:15 - 13:45
Pause
13:45 - 14:30
Parallell II
 • Rekruttering og strategisk kompetanse


  Hvordan sikre at vi rekrutterer inn riktig kompetanse, hva trenger vi for fremtiden og hvordan tiltrekke seg de beste kandidatene.

  Kan vi gjennom gode rekrutteringsprosesser og å jobbe med bedriftens omdømme rekruttere motiverte medarbeidere med gode holdninger? Og hvordan tar vi med oss perspektiver rundt alder og barrierer i rekrutteringsarbeidet?

  • Vibeke Østensjø

   Direktør HR og Organisasjon, NHO 

 • Konflikthåndtering- hvordan forstå og håndtere konflikter bedre?


  Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet og at konflikter skal håndteres, men sier lite om hvordan. I denne workshopen skal vi se nærmere på hvordan du unngår at konflikter går utover arbeidsmiljøet og produktiviteten. 

  Hvordan skal vi forstå konflikter, og håndtere konflikter bedre? Fokus vil være på konflikter både i et juridisk og et mer relasjonelt perspektiv. 

  Vi ser bl.a. på hva som kjennetegner ulke typer konflikter, mer bakenforliggende årsaker til at konflikter oppstår og ulike måter å håndtere disse på.

  • Gro Øien

   Advokat, NHO

 • Nytt lønnssystem i Kverneland Group


  Kverneland Group feirer i 2019 140 år som internasjonal leverandør av landbruksmaskiner, systemer og tjenester. På grunn av den unike kompetansen som er utviklet i bedriften, lykkes bedriften med lønnsom produksjon og eksport av landbruksmaskiner i Norge.

  Over flere år har det vært enighet både blant de tillitsvalgte og ledelsen at det var behov for å gjøre endringer i lønnssystemet for funksjonærer. Målsettingen har vært å utvikle et lønnssystem som ivaretar lønnsfastsettelse og –utvikling for funksjonærer på best mulig måte, med hensyn til bedriftens måloppnåelse, den enkelte ansattes utvikling og i tråd med de avtaler som gjelder i bedriften.

  I 2018 ble et intensivt arbeid iverksatt der funksjonærer fra et representativt utvalg i bedriften, tillitsvalgte og representanter for bedriften sammen arbeidet seg frem til et nytt lønnssystem.

  Gjennom dette innlegget vil du få innblikk i arbeids­prosessen, utfordringer vi har støtt på underveis, og hva som er erfaringene med implementering så langt.

  • Marit Christin Asserson

   HR-direktør, Kverneland Group
   Aktiv bidragsyter i prosjektet

  • Mona Haug Medhus

   Seniorrådgiver, NHO 
   Faglig veileder i prosjektet

14:30 - 14:45
Minglepause
14:45 - 15:30
Del 3
 • Hold munn og lytt!


  Stig Roar Wigestrand brenner for nye måter å se verden på, og har i mange år arbeidet med innovasjon og endring i offentlig og privat sektor.

  Stig Roar er utdannet klassisk fiolinist og har Norges første doktorgrad i improvisasjon. Fiolinen er alltid med på scenen, og det blir føde for både hjernen og hjertet.  

  • Stig Roar Wigestrand

   Doktor i improvisasjon

 • Avslutning