NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2020

11. nov 2020, kl. 09.00–15.00
Digital konferanse Medlem i NHO: kr 1.350,- eks mva Ikke medlem i NHO: kr 1.950,- eks mva

NHO bygget - Middelthunsgate 27 - Oslo.

Pensjons- og forsikringskonferansen har blitt avholdt over 50 ganger, og den skal selvsagt avholdes i år også. For første gang er konferansen digital, så du kan delta uansett hvor du er.

Onsdag 11. november arrangeres årets pensjons- og forsikringskonferanse – denne gangen digitalt. 

Vi fyller en hel dag mellom kl. 9.00 og 15.00 med mange spennende innlegg fra dyktige innledere. 

Du vil bli oppdatert på disse temaene: 

 • Det nye pensjonsutvalget skal evaluere om målene i pensjonsreformen nås og vurdere behov for justeringer.  
 • Målet er å få flere til å jobbe lenger. Hvordan lykkes, og hva blir konsekvensene om vi ikke klarer det? 
 • Egen pensjonskonto – snart i mål. Hvordan blir løsningene for ansatte og hva bør bedriftene tenke på?

Se fullstendig program under.

Meld deg på konferansen 11. november 2020 her

Konferansen er åpen for alle. Tips gjerne andre som kan ha interesse av å delta.

For pensjonsfaglige spørsmål knyttet til konferansen:
Kontakt Siw-Mette Thomassen, siw-mette.thomassen@nho.no

Tekniske spørsmål knyttet til gjennomføring av konferansen:

Kontakt Hilde Rønneberg: hilde.ronneberg@nho.no

 

Program
Merk at det kan komme endringer i programmet
 • 09.00 - 09.10
  Velkommen
  • Eva-Charlotte Stenset
   Senior kommunikasjonsrådgiver, NHO (konferansier)
  • Nina Melsom
   Direktør Arbeidsliv, NHO
 • 09.10 - 10.45
  Det nye pensjonsutvalget – evaluering av pensjonsreformen

  Det ble nylig satt ned et utvalg for å evaluere om de langsiktige målene for reformen vil nås, og vurdere behovet for å gjøre justeringer i pensjonssystemet som kan sikre systemets økonomiske og sosiale bærekraft. Statssekretær Vegard Einan gir oss en gjennomgang av mandatet, samt bakgrunnen for å sette ned utvalget.  

  Videre vil Elin Halvorsen og Axel West Pedersen se nærmere på noen av de sentrale målene med pensjonsreformen – et økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem. Deretter vil Roar Bergan forklare hvordan pensjoner reguleres og bakgrunnen for dette.  

  Sesjonen avsluttes med en trepartssamtale med Einan, Følsvik og Melsom. Hvilke tanker og refleksjoner har partene i arbeidslivet om utfordringene fremover, og mulige grep som kan gjøres for å ha et velfungerende pensjonssystem i årene fremover. 

  • Vegard Einan
   Statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet
  • Elin Halvorsen
   Forskningsleder, Statistisk sentralbyrå
  • Axel West Pedersen
   Professor, OsloMet
  • Roar Bergan
   Spesialrådgiver, Arbeids- og sosialdepartementet
  • Peggy Hessen Følsvik
   1. nestleder, LO
  • Nina Melsom
   Direktør Arbeidsliv, NHO
 • 10.45 - 11.00
  Pause
 • 11.00 - 12.15
  Mål om lengre yrkeskarrierer. Hvordan lykkes, og hva blir konsekvensene om vi ikke klarer det?

  Pensjonsreformen skulle øke insentivene til å stå lenger i arbeid, og lengre yrkeskarrierer er et viktig og nødvendig mål.  

  Ole Christian Lien viser oss hvordan utviklingen for arbeidsdeltakelse blant seniorer har vært de senere årene, før Kari Østerud presenterer tall fra seniorbarometeret om hva lederne og yrkesaktive selv mener.  

  Videre vil Steinar Holden, som leder Sysselsettingsutvalget, fortelle om hva de mener er viktig for å få seniorer til å stå lenger i arbeid.   

  Pensjonsreformens bærekraft, og opprettholdelse av den enkeltes pensjonsnivå, fordrer at seniorer står lenger i jobb for å kompensere for levealdersjusteringen. Men vil det være tilstrekkelig etterspørsel etter arbeidskraften som seniorene tilbyr? Og hva er gevinsten for samfunnet, bedriftene, og den enkelte hvis vi klarer å øke gjennomsnittlig avgangsalder med for eksempel ett år? Vi utfordrer de tre samfunnsøkonomene Holden, Bjørnstad og Dørum: Hva skal til for å få flere til å jobbe lenger – og hva blir konsekvensene hvis vi ikke lykkes?  

  • Ole Christian Lien
   Avdelingsdirektør i Kunnskapsavdelingen, NAV
  • Kari Østerud
   Direktør, Senter for seniorpolitikk
  • Steinar Holden
   Professor UiO og leder Sysselsettingsutvalget
  • Roger Bjørnstad
   Sjeføkonom, LO
  • Øystein Dørum
   Sjeføkonom, NHO
 • 12.15 - 12.55
  Lunsj
 • 12.55 - 14.55
  Egen pensjonskonto – snart i mål

  Arbeidet med å få på plass en egen pensjonskonto, der man kan samle pensjonsmidler fra tidligere og nåværende arbeidsforhold, har pågått i flere år. Nå nærmer innføringen seg. Kristin Diserud Mildal innleder om hva som er bakgrunnen for at vi snart får egen pensjonskonto og forventninger til veien videre.

  Pensjonskonto vil medføre store endringer for bedriftene, de ansatte og leverandørene. Bjørn Atle Haugen vil ta oss gjennom hvordan næringen vil gjennomføre omleggingen. Hva blir nytt?  

  Norsk Pensjon får en viktig rolle som portal for å få oversikt over den enkeltes pensjonsavtaler. Trond Tørstad vil vise hvordan løsningene blir.   

  Hvordan blir den praktiske løsningen, og hva innebærer dette for bedriftene? Dette vil Ingvild Pedersen komme nærmere inn på. 

  Ved innføringen av egen pensjonskonto er det foreslått at leverandørene skal få tilgang til bedriftens rapportering i a-meldingen. Dette er en forenkling som gjør at bedriften slipper å rapportere lønnsdata to ganger. Det er ikke foreslått å endre kriteriene for medlemskap, heller ikke de valgadganger som ligger i loven i dag. Dette vil Siw-Mette Thomassen fra NHO snakke om.

  Denne forenklingen vil også kunne ha betydning for pensjonsgrunnlaget. Pål Kvernaas redegjør for pensjonsgrunnlaget og hvilke utfordringer bedriften kan møte når inntektsdata fra a-meldingen blir tilgjengelig for leverandøren.

  Inger Lise Blyverket vil fortelle hva Forbrukerrådet er opptatt av før innføringen av pensjonskonto. Til slutt vil Anders Kvam dele tanker fra arbeidstakersiden.

  • Kristin Diserud Mildal
   Avdelingsdirektør, NHO
  • Bjørn Atle Haugen
   Leder, Bransjestyret Liv og Pensjon i Finans Norge og leder risikostyring DNB
  • Trond Tørstad
   Daglig leder, Norsk Pensjon
  • Ingvild Pedersen
   Leder salgsstøtte, Storebrand
  • Siw-Mette Thomassen
   Seniorrådgiver, NHO
  • Pål Kvernaas
   Partner, Haavind
  • Inger Lise Blyverket
   Direktør, Forbrukerrådet
  • Anders Kvam
   Spesialrådgiver, Tekna
 • 14.55 - 15.00
  Avslutning
  • Kristin Diserud Mildal
   Avdelingsdirektør, NHO