NHO

Innhold

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse

  • 13. nov 2019Kl. 09:00–22:00
  • Næringslivets Hus Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
  • Pris med middag: Medlem kr 3600, ikke-medlem kr 4500 eks mva Pris uten middag: Medlem kr 3000, ikke medlem kr 3800 eks mva
  • Påmeldingsfrist 06.11.2019

På NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse i år vil vi ta for oss mange dagsaktuelle og spennende temaer, som vil ha betydning for bedriftenes hverdag.

#005

Vi har et spennende faglig program med disse temaene:

  • Pensjonskonto 360°

Pensjonskonto er vedtatt innført. Nå jobber Finansdepartementet og leverandørene med gjennomføringen. Pensjonskonto er en viktig forbedring av hvordan pensjonsmidler samles, men vil medføre endringer for leverandører, for arbeidsgivere og ikke minst for arbeidstakere. På konferansen ser vi på hvor langt vi har kommet og hva som gjenstår, sett fra de forskjellige partene.

  • Ny organisering av naturskadeforsikringsordningen

Et utvalg foreslår å gi forsikringskundene større innflytelse gjennom styrerepresentasjon og innsyn for allmenheten. Utvalget foreslår også regler som sikrer at naturskadekapitalen kommer formålet til gode.

  • Garanterte pensjonsprodukter – klart til kundens fordel?

Finanstilsynet har oversendt et høringsnotat til Finansdepartementet hvor de presenterer regelverksendringer for alle forslagene i arbeidsgruppens rapport. Vi ser på noen sentrale temaer og får presentert Forbrukerrådets fripolisekalkulator.

  • Hvordan tenke om yrkesaktiv alder fremover?

Pensjonsreformen er innført, og fremtidige årskull må kompensere levealderjusteringen ved å stå lengre i jobb. Vi ser på ulike vinklinger av hvordan tenke rundt yrkesaktiv alder, og hvordanandre land jobber med samme tema.

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse holdes i Næringslivets Hus i Oslo. Etter at den faglige delen er avsluttet ønsker vi velkommen til en hyggelig middag.

Vi håper å se deg i november!