NHO

Innhold

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse

 • 13. nov 2019Kl. 10:00–22:00
 • Næringslivets Hus Middelthuns gate 27, Majorstuen
 • Pris med middag: Medlem kr 3600 Ikke-medlem kr 4500 eks mva Pris uten middag: Medlem kr 3000 Ikke medlem kr 3800 eks mva
 • Påmeldingsfrist 11.11.2019

På NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse i år vil vi belyse mange dagsaktuelle og viktige temaer, som vil ha betydning for bedriftenes hverdag.

Næringslivets Hus Majorstuen

Onsdag 13. november arrangeres årets pensjons- og forsikringskonferanse.

Bli med og få faglig påfyll innen disse temaene:

 • Pensjonskonto 360°
 • A-ordningen - gjenbruk av informasjon til tjenestepensjoner
 • Ny organisering av norsk naturskadeforsikring
 • Garanterte pensjonsprodukter – klart til kundens fordel?
 • Fordelsbeskatning av ansattegoder
 • Hvordan tenke om yrkesaktiv alder fremover?

Se fullstendig program under. 

Registrering og enkel servering fra kl. 09.30

Program

Del 1
 • 09:30 - 10:00
  Registrering og enkel servering
 • 10:00 - 10:05
  Velkommen
  • Yusuf Nebi Bastas
   Seniorrådgiver, NHO Viken Oslo (konferansier)
  • Nina Melsom
   Direktør Arbeidsliv, NHO
 • 10:05 - 11:30
  Pensjonskonto 360°

  Pensjonskonto er vedtatt innført. Nå jobber Finansdepartementet og leverandørene med gjennomføringen. Pensjonskonto er en viktig forbedring av hvordan pensjonsmidler samles, men vil medføre endringer for leverandører, for arbeidsgivere og ikke minst for arbeidstakere. 

  På konferansen ser vi på hvor langt vi har kommet og hva som gjenstår. Vi vil se på gjennomføringsprosessen, ansattes kunnskap om pensjon og bedriftens informasjonsansvar. 

  • Åse Natvig
   Avdelingsdirektør, Finansdepartementet
  • Geir Holmgren
   Administrerende direktør, Storebrand livsforsikring og leder av styringsgruppen for "infrastruktur pensjonskonto"
  • Espen Kløw
   Generalsekretær, Pensjonskasseforeningen
  • Anne Skevik Grødem
   Forsker I, Institutt for samfunnsforskning
  • Jorge Jensen
   Fagdirektør Finans, Forbrukerrådet
  • Kristine Flaatten
   Rådgiver, NHO
 • 11:30 - 11:50
  Pause
Del 2
 • 11:50 - 12:10
  Pensjonskonto 360° - forts.

   

 • 12:10 - 12:40
  A-ordningen - gjenbruk av informasjon til tjenestepensjoner

  Skatteetaten arbeider på oppdrag fra Finansdepartementet med å utrede hvordan opplysninger som rapporteres i a-ordningen kan gjøres tilgjengelig for ajourhold av privat tjenestepensjon. Utredningen skal identifisere gevinster en slik tilgang kan gi til arbeidstakere, arbeidsgivere, pensjonsforvaltere, tilsynsmyndigheter og eksisterende brukere av opplysninger fra a-ordningen.  

   

  Utredningen skal foreslå to alternative konsepter hvor målet er å øke antall arbeidsgivere som etterlever sine pensjonsforpliktelser, redusere næringslivets kostnader til rapportering av lønn og arbeidsforhold og øke kvaliteten på opplysninger om arbeidsforhold i a-ordningen 

  • Knut Magne Watne
   Seniorrådgiver divisjon informasjonsforvaltning og tjenesteeier for a-ordningen, Skatteetaten
  • Tron Landsnes
   Sjef forretningsutvikling, Gjensidige
 • 12:40 - 13:40
  Lunsj
Del 3
 • 13:40 - 14:25
  Ny organisering av norsk naturskadeforsikring

  Et utvalg foreslår å gi forsikringskundene større innflytelse gjennom styrerepresentasjon og innsyn for allmenheten. Utvalget foreslår også regler som sikrer at naturskadekapitalen kommer formålet til gode

   

  • Hans Jacob Bull
   Professor emeritus og utvalgsleder
  • Jon Holtan
   Direktør Produkt, Data og Analyse, Fremtind Forsikring
  • Kristin Diserud Mildal
   Avdelingsdirektør, NHO
 • 14:25 - 15:10
  Garanterte pensjonsprodukter – klart til kundens fordel?

  Finanstilsynet har oversendt et høringsnotat til Finansdepartementet hvor de presenterer regelverksendringer for alle forslagene i arbeidsgruppens rapport.

  Videre vil vi få presentert Forbrukerrådets fripolisekalkulator

  • Runa K. Sæther
   Senior Tilsynsrådgiver, Finanstilsynet
  • Kasper Gisholt
   Nettansvarlig pensjon i Finansportalen.no, Forbrukerrådet
  • Arne Thommessen
   Fagspesialist Pensjon i forbrukerpolitisk avdeling, Forbrukerrådet
  • Siw-Mette Thomassen
   Seniorrådgiver, NHO
 • 15:10 - 15:30
  Pause
Del 4
 • 15:30 - 16:00
  Fordelsbeskatning av ansattegoder

  Fra i år gjelder nye regler for skatt på økonomiske fordeler gjennom arbeidsforholdet. Hvordan skal bedriftene håndtere dette når det gjelder fordelsprogrammer med lavere priser på private forsikringer, fordi man som ansatt er med i en tjenestepensjonsordning?

  • Ellen Mulstad
   Advokat, NHO
  • Stig Benestad
   Advokat, Storebrand
 • 16:00 - 16:55
  Hvordan tenke om yrkesaktiv alder fremover?

  Pensjonsreformen er vedtatt innført, og fremtidige årskull må kompensere levealdersjusteringen ved å stå lenger i jobb. Vi ser på ulike vinklinger av hvordan tenke rundt yrkesaktiv alder, og hvordan andre land jobber med samme tema. 

  • Dag Holen
   Avdelingsdirektør, Arbeids- og sosialdepartementet
  • Axel West Pedersen
   Forsker I, Institutt for samfunnsforskning
  • Ellen Bakken,
   Spesialrådgiver, LO
  • Kristin Diserud Mildal
   Avdelingsdirektør, NHO
 • 16:55 - 17:00
  Avslutning
  • Kristin Diserud Mildal
   Avdelingsdirektør, NHO
 • 17:00 - 22:00
  Aperitiff og middag