NHO

Innhold

Private barnehager - Fra kapasitetsutvikler til kvalitetsutvikler

NHO og Abelia har gleden av å ønske velkommen til seminaret «Private barnehager: Fra kapasitetsutvikler til kvalitetsutvikler». Private barnehager har siden barnehageforliket i 2003 vært avgjørende for at vi nå har tilnærmet full barnehagedekning i Norge. Private barnehager har også vært avgjørende for den kvalitetsutviklingen vi har sett i sektoren.

#005

Når kapasitetsutfordringen nå er løst, er neste utfordring å løfte kvaliteten ytterligere og utjevne kvalitetsforskjellene mellom barnehagene. Hvordan påvirker det nye lovforslaget for private barnehager, som Regjeringen har signalisert at den legger frem ved årsskiftet, muligheten for innovasjon, kvalitetsutvikling og valgfrihet?

Hva mener barnehageaktørene, forskerne og politikerne skal til for å lykkes med å øke kvaliteten og utjevne kvalitetsforskjellene? Hva sier norsk og internasjonal forskning? Hvordan jobber barnehagekjedene for økt og jevnere kvalitet? Hvilke rammebetingelser må være på plass for videre kvalitetsutvikling? Hva foreslår private barnehager, forskere og politikere av tiltak og løsninger? Vi har invitert representanter fra Regjeringen og Stortinget, samt forskere og ulike aktører som driver barnehager til å være med og diskutere disse viktige spørsmålene.

Du møter bl.a. disse:

  • Mari Sundli Tveit, direktør for område politikk i NHO
  • Kristin Clemet, daglig leder i Civita
  • Ingunn Størksen, professor ved Universitetet i Stavanger
  • Representanter fra private barnehager
  • Åshild Bruun-Gundersen, Åshild (FrP), medlem av Helse- og omsorgskomiteen
  • Marit Knutsdatter Strand (Sp), medlem av Utdannings- og forskningskomiteen
  • Martin Henriksen, (Ap), medlem av Utdannings- og forskningskomiteen
  • Gjermund Løyning, direktør for område samfunnskontakt i NHO

Du møter også representanter fra barnehagene og foreldre.

Seminaret avsluttes med en samtale mellom forskere og politikere.

Se/Last ned programmet her

Hjertelig velkommen!

Et samarbeid mellom NHO og Abelia