Webinar, Energi, klima og miljø

Infrastrukturkostnader for etablering av et nettverk av energistasjoner til tungtransport

2. feb 2022, kl. 08.00–09.00 Digitalt
Gratis

Velkommen til digital lansering av rapporten "Infrastrukturkostnader for etablering av et nettverk av energistasjoner til tungtransport" utarbeidet av THEMA Consulting Group for Grønt landtransportprogram. Rapporten viser hva som må være på plass av infrastruktur for at lastebiler skal kunne operere med nullutslippsteknologier.

THEMA Consulting Group har, basert på ulike fremskrivningsbaner for introduksjon av nullutslippsteknologier, utarbeidet et anslag for kostnadene for utbygging av infrastruktur for batterielektrisk, biogass, hydrogen og HVO100 for 2025, 2030 og 2040.

Programmet for lanseringen: 

  • Velkommen ved Christoffer Sahl fra Grønt Landtransportprogram
  • Rapporten legges frem av THEMA Consulting Group ved Gorm Lunde og Lars Berg Byenstuen
  • Kommentarer fra Miljødirektoratet ved Christine Maass og SVV ved Sigve J. Aasebø
  • Kommentar fra Osloregionen ved Eva Næss Karlsen, Ahlsell ved Vegard Carlson og Volvo ved Kjetil Bergflødt

Arrangementet ledes av Ingvild Kilen Rørholt, Zero og medlem av Grønt Landtransports sekretariat. 

Opptak

 

Presentasjoner:

Kommentarer fra Miljødirektoratet ved Christine Maass

Kommentarer fra Statens vegvesen ved Sigve J. Aasebø

Presentasjon fra THEMA Consulting Group ved Gorm Lunde og Lars Berg Byenstuen