NHO

Innhold

Russland – økonomisk utvikling og fremtidsutsikter

Velkommen til spennende og interessante foredrag om russisk økonomi, sanksjonspolitikk og norsk-russisk samhandel og investeringer.

Velkommen til spennende og interessante foredrag om russisk økonomi, sanksjonspolitikk og norsk-russisk samhandel og investeringer.

Chris Weafer fra Macro Advisory Eurasia Strategic Consulting har jobbet mer enn 20 år i Russland og har flere ganger blitt kåret til den beste næringslivs- og investerings-strategen av Thomson Reuters Extel og Institutional Investor magazine. Han kommer og vil orientere om den økonomiske utviklingen, russiske myndigheters planer og tanker omkring hvor norsk næringsliv kan finne satsningsområder i Russland. Se vedlagte program for mer informasjon.

Etter møtet er det enkel servering og muligheter for mingling.

Møtet er åpent for alle, men medlemmer i NHO og NRCC vil bli prioritert

Program