NHO

Innhold

Norge-Russland - felles nord og felles historie

NHO og det norsk russiske handelskammeret, NRCC, inviterer til innholdsrik og spennende frokostmøte. To bøker om norsk-russiske relasjoner i nord skrevet av henholdsvis Svend Otto Remøe og Morten Jentoft blir presentert. Det blir også anledning til å stille spørsmål og kjøpe bøkene. Norge har akkurat overtatt formannskapet i Barentsrådet. Barentsrådgiver Gøril Johansen vil orientere om prioriteringene og regionalt samarbeid i Nord som drivkraft i Barentssamarbeidet.

#005

Svend Otto Remøe er til daglig ansatt som spesialrådgiver i Norges Forskningsråd med internasjonalt forskningssamarbeid som arbeidsfelt og har bakgrunn som forsker. I 2018 ble hans første bok Fanget i polarisen utgitt. Den er bygd på den virkelige historien om forfatterens farfar og handler om hvordan tre selfangstskuter i 1921 ble arrestert i Kvitsjøen og idømt en kraftig bot i Arkhangelsk. Begrunnelsen var ulovlig fangst i farvann som var omstridt med bakgrunn i grensetvisten i nord. De ble brukt i spillet om handelsavtalen mellom Norge og Sovjet-Russland.

 Morten Jentoft er journalist i NRKs utenriksredaksjon. Han har mange års erfaring som korrespondent i Moskva og Helsingfors og før det fra distriktskontor i Finnmark. Han behersker russisk, finsk og samisk, språkkunnskaper som har vært svært vesentlige for hans arbeid som dokumentarforfatter. Jentoft har skrevet flere bøker om kontakten mellom nordmenn og russere i nordområdene. De som dro østover. Kola-nordmennenes historie kom ut i 2001 og kommer nå i nytt opplag. Den handler om noen hundre nordmenn som tidlig på 1900-tallet søkte lykken i Tsar-Russlands ytterste utpost ved Barentshavet og deres dramatiske skjebne. Den er også oversatt til russisk.

Norge overtar formannskapet i Barentsrådet som er et viktig internasjonalt samarbeidsorgan med Norge, Russland, Sverige, Finland, Danmark, Island og EU-kommisjonen som medlemmer. Formannskapsarbeidet skal ledes av Barentsrådgiver Gøril Johansen i Utenriksdepartementet. Gøril vil orientere om Norges prioriteringer for formannskapet og hvordan Barentsrådet kan brukes som arena for å løse felles utfordringer i Arktis i dialog med andre arktiske stater.

 Det er registrering, vafler og mingling fra kl. 8.00.

 Medlemmer i NHO og NRCC blir prioritert.

 Velkommen