NHO

Innhold

Lansering av Samferdselsløftet

  • 2. mar 2021Kl. 08:15–09:30
  • Digitalt
  • Gratis
  • PÃ¥meldingsfrist 2. mars

Verdien av at Norge bygger en fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til mobilitet og næringsutvikling i hele landet er stor. På denne digitale konferansen vil du få høre mer om næringslivets innspill til Nasjonal Transportplan.

God mobilitet er avgjørende for å realisere muligheter i hele landet. Det er en forutsetning for at bedrifter kan eksistere og vokse. For at de kan skape jobber, tiltrekke seg kompetanse og utvikle løsninger. God mobilitet og næringsutvikling er to sider av samme sak. 

Transportsektoren er vår største utslippssektor, og næringstransporten står for to tredeler av disse transportutslippene. Det neste tiåret skal disse utslippene halveres

Samferdselsbudsjetter og transportplaner handler om å løse dagens utfordringer. Vi skal redusere avstandsulemper, bygge vei og bane, og utvikle bo- og arbeidsmarkedsregioner og realisere klimaambisjonene.    

Du kan lese mer og laste ned Samferdselsløftet her


Her vil du møte næringslivssledere, politikere og få en  gjennomgang av våre viktigste innspill til NTP. 

Del 1: 

I første del skal vi bl.a. diskutere behovet for jobbskaping og hvilken rolle samferdselspolitikken spiller her. Verden skal bli grønn og utslippene må ned.  Hvordan skal vi klare det? Og ikke minst, hvordan skal vi videreføre ambisjonsnivået, til en redusert kostnad? 

Du møter bl.a.  

  • Knut Arild Hareide, samferdselsminister 
  • Ole Erik Almlid, administrerende direktør, NHO 
  • Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO 
  • Bedriftsrepresentanter 
  • Stortingspolitikere 

Denne delen ledes av Tommy Skjervold, NHO  

Livestream