Seminar om betydningen av yrkesfagene for grønn og digital omstilling

24. mar 2023, kl. 09.00–11.00
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 Gratis

I 2021 la LO og NHO sammen frem Energi- og industripolitisk plattform. En ny rapport fra Oslo Economics gjort på vegne av LO og NHO viser kunnskaps- og kompetansebehovet som er nødvendig for å lykkes med å bygge åtte grønne og digitale verdikjeder.  

Rapporten viser tydelig at vi står i fare for å gå glipp av store muligheter for grønn verdiskaping fordi vi mangler både kunnskap og kompetanse. Det kan være snakk om mer enn 100.000 nye jobber frem mot 2030. 50 prosent av disse er innen håndverksyrker og operatører, 40 prosent er ingeniører og arbeidsledere, 10 prosent er sivilingeniører og IKT-utviklere.  

Vi må derfor ta sterkere grep for å løfte betydningen av fag- og yrkesopplæringen i det grønne skiftet. Uten nok håndverkere og operatører klarer vi ikke å realisere nok grønne jobber i tiden som kommer. LO og NHO inviterer derfor til seminar for å diskutere hva som må til for å realisere dette. 


Oslo Economics vil presentere rapporten, og LO og NHO vil kommentere. I tillegg har vi invitert politikere, miljøorganisasjoner, Utdanningsdirektoratet, utdanningsinstitusjoner og representanter i faglige råd til å diskutere tematikken. 

Vi håper du har anledning til å delta. 
Velkommen!