Arrangement

Skatteseminar

30. sep 2022, kl. 07.45–12.00 Grand Hotel, Oslo
Påmeldingsfrist 26. september

Fredag 30. september 07:45 - 12:00 inviterer NHO til skatteseminar på Grand Hotel, Oslo. 

Formålet med seminaret er å skape en arena for skattedebatt, i forkant av den utredningen som ekspertutvalget under ledelse av professor Ragnar Torvik, skal avgi 16. desember. Vi har valgt ut to temaer fra utvalgets omfattende mandat og tilleggsmandat, som vi mener er særlig relevante både skattefaglig og for våre medlemmer.Det første temaet vi har valgt, er skatt på arbeidsinntekt. Aldringen av befolkningen og redusert fremtidig handlingsrom i budsjettene fordrer høy yrkesdeltakelse og verdiskaping. Det andre temaet er skatt på kapital. Her ønsker vi særlig å belyse forskjellene i skattlegging av bolig og andre investeringer. 

Program  
07:45 – 08:15
  Kaffe  


08:15 – 08:20  Velkommen v/Ole Erik Almlid, administrerende direktør NHO


08:20 – 08:35  Mandat og avveininger i skattepolitikken v/utvalgsleder professor Ragnar Torvik


08:35 – 10:00  Skattesystemets betydning for tilbud og etterspørsel av arbeidskraft. 

Innledere: Thor Olav Thoresen og Trine Vattø, begge forskere i SSB og Johan Fall, leder av skatteavdelingen, Svenskt Näringsliv

Forberedte kommentarer fra LO, NHO Service og Handel og NHO Reiseliv.

10:00 – 10:30  Pause med matservering

10:30 – 11:30  Beskattes kapitalen riktig? Om beskatning av formue generelt, og bolig spesielt. Innledere:  Sarah Perret, head of the Personal and Property Taxes Unit, OECD Centre for Tax Policy and Administration og Erlend Eide Bø, forsker SSB

Forberedte kommentarer fra medlemsbedrift, LO, Norsk Eiendom og Sjømat Norge.

11:35 -11:55  Avsluttende kommentarer fra politikere 

11:55 – 12:00  Avsluttende kommentarer fra Øystein Dørum

Seminaret avholdes i Rokokkosalen på Grand Hotel. Håper vi ser deg der. Send gjerne invitasjonen videre til andre interesserte. 

Collage (002).jpg