Status i brexit-forhandlingene - hva skjer videre?

24. jun 2020, kl. 10.00–11.00
Microsoft Teams

Velkommen til et nytt webinar i NHOs serie "Norge i verden". I dette webinaret fokuserer vi på hvordan norske bedrifter vil påvirkes av brexit-forhandlingene.

De neste månedene vil være avgjørende for å oppnå en avtale om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia. Selv om mye er usikkert, er det noen ting vi vet: britene ønsker ikke å forlenge overgangsperioden, partene står langt fra hverandre, og frem til nå har det vært lite fremdrift i forhandlingene.  
 
Georg Riekeles er rådgiver for Michel Barnier, EUs sjefsforhandler for brexit. Han vil belyse brexit fra EUs perspektiv. Hvor står forhandlingene nå, og hva skjer videre? Hvor er partene lengst fra hverandre, og har man tro på å komme til enighet? 
 
Samtidig er Norge, Island og Liechtenstein i samtaler med Storbritannia om en ny handelsavtale. Storbritannia er en av Norges viktiges handels- og samarbeidspartnere, og det er derfor avgjørende for våre bedrifter å få på plass en avtale. 
 
Jan Farberg er ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet og leder forhandlingene fra Norges side. Han vil redegjøre for status og Norges målsettinger for en frihandelsavtale. Hvor avhengig er vi av resultatet fra forhandlingene mellom EU og UK som følge av EØS-avtalen, altså hva slags handlingsrom har vi til å forhandle egne løsninger med Storbritannia? Hva bør bedriftene være spesielt oppmerksomme på? 

Arrangementet modereres av Ingebjørg Harto, direktør NHOs Brusselkontor, som har fulgt brexit-prosessen gjennom flere år. 

Det vil først være korte innledninger, før vi åpner for spørsmål fra deltakerne. 

Alle som melder seg på vil motta en lenke til webinaret. Arrangementet strømmes via Microsoft Teams og deltakerne kan følge sendingen og stille spørsmål i Teams-appen eller i egen nettleser.