NHO

Innhold

The Geopolitics of the European Green Deal

  • 16. apr 2021Kl. 13:00–14:15
  • Digitalt
  • Gratis

I 2019 la EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen frem EUs ambisiøse klimainitiativ "The European Green Deal". Men hva er de geopolitiske utfordringene knyttet til Green Deal, og hvordan bør Europa møte dem?


Klikk her for å se en video fra lanseringen av programmet i 2019

EUs grønne giv er en gjennomgripende strategi for å gjøre Europa klimanøytral innen 2050, og for å sikre at det grønne skiftet blir en drivkraft for verdiskaping og innovasjon. Samtidig vil Green Deal, med den varslede omlegging av EUs energisystem, påvirke forholdet mellom EU og dets handelspartnere, og endre prioriteringene i EUs handels- og utenrikspolitikk. Dette medfører et potensiale for geopolitiske spenninger.

Fredag 16. april vil du møte Mark Leonard, direktør i European Council on Foreign Relations (ECFR) og en av ekspertene bak den nylige rapporten The geopolitics of the European Green Deal:

  • Hvordan vil handelspartnere bli påvirket av EUs reduserte import av fossil energi, og hvordan vil de reagere på EUs nye initiativer, herunder den varslede karbonskatten?
  • Hva bør EU gjøre for å sikre at Green Deal blir en drivkraft for internasjonalt klimasamarbeid og økonomisk utvikling, og ikke en kilde til konflikt?
  • Hva er mulighetene og utfordringene for Norge og norsk næringsliv?

Webinaret ledes av Tore Myhre, internasjonal direktør i NHO, og kommenteres av bl.a. Geir Westgaard, direktør for myndighetskontakt i Equinor.

Webinaret gjennomføres på engelsk. 

Du er velkommen til å stille spørsmål!