Velkommen til lansering av rapporten "Helsenæringens verdi 2022"

10. jun 2022, kl. 09.00–11.30
Middelthuns gate 27 eller digitalt Påmeldingsfrist 9. juni

Helsenæringen er en del av løsningen på mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. Samtidig kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked, mens inntekter fra andre store næringer avtar. Årets rapport "Helsenæringens verdi 2022" legger opp til en spennende vinkling og retter oppmerksomheten mot helsenæringens samfunnsmessige betydning.

Rapporten vil beskrive hvordan helsenæringen skaper verdier for samfunnet på tre ulike, men gjensidig forsterkende, måter:

  1. Som næring: Helsenæringen bidrar til arbeidsplasser, verdiskaping, eksport og BNP
  2. Som del av den norske helsesektoren: Helsenæringen bidrar til å øke effektivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene gjennom nye eller forbedrede legemidler, medisinsk utstyr og digitale løsninger/systemer, samt gjennom private helse- og omsorgstjenester som avlaster eller komplementerer de offentlige tjenestene
  3. Som kilde til god helse for befolkningen: Helsenæringen bidrar til å forebygge, diagnostisere, behandle og rehabilitere sykdommer i befolkning, noe som øker befolkningens livskvalitet, og samtidig bidrar til å redusere belastningen på helsevesenet, redusere sykefravær og til økt deltagelse i arbeidslivet

Du kan velge om du ønsker å delta fysisk eller digitalt. 

Programmet er som følger: 

Kl.09.00

Velkommen v/konst.administrerende direktør Karita Bekkemellem, NHO Geneo

Kl.09.10-09.30

Stortingsrepresentant Truls Vasvik (Ap), Helse- og omsorgskomiteen

"Helsenæringen – en av landets raskest voksende næringer og med stor samfunnsverdi"

Kl.09.30

Erik Jakobsen, partner og styreleder i Menon Economics presenterer rapporten

Kl.09.55

Fire bedrifter kommenterer funn i rapporten

·       GE Healthcare v/daglig leder Cathrine Thomassen

·       Hjemmelegene v/daglig leder Nicolai Skarsgård

·       Ecura v/daglig leder Per Gunnar Borhaug

·       Diffa v/COO dr. Petter Risøe

Kl.10.30

Dialog om funn i rapporten

·       Rådgiver Anja Kildal Gabrielsen, LO 

·       Konst.administrerende direktør Karita Bekkemellem, NHO Geneo

Kl.10.40

Politikerdialog

·       Tone Wilhelmsen Trøen (H) – Stortingets helse- og omsorgskomité

·       Solveig Vitanza (Ap) – Stortingets næringskomité

·       Alfred Bjørlo (V) – Stortingets næringskomité

 

Kl.11.05

Bedriftspanelet kommer tilbake og kommenterer hva de har hørt fra politikerne

Kl. 11.25

Avslutning v/Yngvar Tov Herbjørnssønn, konsernsjef Norlandia Health & Care Group, styreleder i NHO Geneo

Minglelunsj utenfor lokalet

Livestream