Velkommen til næringspolitisk seminar - En grønn og konkurransedyktig maritim næring

29. nov 2023, kl. 10.00–13.00
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo eller digitalt

Foto: Kleven / Fuglefjellet

Norge har en verdensledende maritim næring. Sektoren representerer et viktig kompetanse- og teknologimiljø globalt, og spiller en sentral rolle for verdiskapingen og utviklingen av arbeidsplasser langs hele kysten.

Gjennom flere år har det vært uro og utfordringer knyttet til global handel, energiforsyning, råvarepriser, renter og inflasjon. Investeringene går ned og usikkerheten øker. Det blir mindre handlingsrom for ekspansive tiltak og investeringer i grønne løsninger, og konkurransen skjer ikke nødvendigvis på like vilkår. 

NHO og Norsk Industri har med dette bakteppet gjennom dialog og innspill fra våre maritime næring lands hele kysten, identifisert tiltak som skal bidra til å sikre konkurransekraft og grønn innovasjon.

Etter en regional innspillserie av møter i henholdsvis Harstad, Bodø, Ålesund, Haugesund og Horten inviterer vi nå til næringspolitisk seminar for å presentere hovedutfordringer og forslag til tiltak som blir viktig fremover, herunder i det pågående arbeidet med et klimapartnerskap for innenriks skipsfart og fiske.

Dato: 29. november 2023
Tid: Kl. 10:00-13:00
Sted: Møterom Gustav Vigeland, Næringslivets Hus, Majorstuen, Oslo 

Du kan også delta digitalt. 

Program: 

09:45 – 10:00 Registrering

10:00 – 10:20 Hvordan sikre våre maritime bedrifters konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt? v/ Ole Erik Almlid, adm. direktør, NHO og Stein Lier Hansen, adm. direktør, Norsk Industri

10:20 – 10:25 Overrekkelse av innspill til Fiskeri – og havminister

10:25 – 10:40 Grønn omstilling i maritim næring v/ Cecilie Myrseth, Fiskeri- og havminister

10:40 – 10:55 Politisk panel - Økt samarbeid om våre felles utfordringer v/ Helge Orten, Stortingsrep (H), Willfred Nordlund, Stortingsrep. (Sp) og Cecilie Myrseth, Fiskeri- og havminister (AP)

10:55– 11:20 Pause

11:20 – 11.30 Klimamålene i norsk skipsfart - hvordan komme på plass med sammenhengende verdikjeder for alternativt drivstoff? v/ Heidi Wolden, Daglig leder, Norled AS  

11:30 – 11:40 Infrastruktur for grønne fremdriftssystemer v/Jakob Særsten, CEO, LOS-gruppen/Zinus Power

11:40 – 11:50 Hydrogen som maritimt drivstoff v/ Geir Ove Ropphaugen, Daglig leder, Glomfjord Hydrogen

11:50 – 12:00 Hvordan sikrer vi at våre maritime bedrifter kan levere større oppdrag og totalløsninger? v/ An-Magritt Tinlund Ryste, director – Next Generation Shipping Integrated Solutions, Kongsberg Maritime

12:00 – 12:10 Hvordan beholde og vinne andeler i byggingen av nye skipstyper v/ Øystein Matre, administrerende direktør, Westcon Yards

12:10 – 12:20 Utvikling av nye maritime produkter og tjenester - potensialet for eksport og økt innovasjonstakt v/ Eva Irene Falleth, områdedirektør – Bærekraftig samfunnsutvikling, Forskningsrådet, og Eli Wærum Rognerud, Head of Strategic Export Priorities, Innovasjon Norge (TBC).

12:20-13:00 Minglelunsj

Velkommen!  

Livestream