NHO

Innhold

Presentasjon av stortingsmeldingen om helsenæringen og lansering av Helsenæringens verdi 2019

Helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge. På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer Regjeringens stortingsmelding om helsenæringen.

Du møter også:

  • Stortingspolitikere fra ulike partier som debatterer stortingsmeldingen
  • Bedrifter fra hele verdikjeden innen helsenæringen
  • Administrerende direktør Ole Erik Almlid, NHO
  • Erik W. Jakobsen, som lanserer Menon-rapporten Helsenæringens verdi 2019
  • Representanter fra Abelia, LMI og NHO Service og Handel

Representanter fra klyngene, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA

Program kommer.

Logosky Helsenæringens verdi 2019

Aktørene som står bak rapporten fra Menon Economics