NHO

Innhold

Presentasjon av stortingsmeldingen om helsenæringen og lansering av Helsenæringens verdi 2019

Helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge. På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked.

  • NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid ønsker velkommen
  • Managing Partner Erik W. Jakobsen, Menon Economics, lanserer rapporten «Helsenæringens verdi 2019»
  • Sektoransvarlig helseindustri, Hans Eirik Melandsø, Innovasjon Norge, lanserer en global posisjon for norsk helseindustri: Pioneering sustainable health
  • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterer Regjeringens stortingsmelding om helsenæringen
  • Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap), Helse- og omsorgskomiteen, kommenterer stortingsmeldingen om helsenæringen
  • Ordskifte mellom næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap)
  • Temabaserte paneler med stemmer fra næringen og flere.
  • Oppsummering


Detaljert program kommer

Logosky Helsenæringens verdi 2019

Aktørene som står bak rapporten fra Menon Economics