NHO

Innhold

Presentasjon av stortingsmeldingen om helsenæringen og lansering av Helsenæringens verdi 2019

Helsenæringen er en dobbel mulighet for Norge. På den ene siden kan næringen løse mange av våre helse- og omsorgsutfordringer de neste tiårene. På den andre siden kan helse bli en av våre største næringer med eksport til et globalt marked.

Helsenæringens verdi - torsdag 25. april 2019 kl.08.30-11.30

(Enkel servering fra kl.08.00)

Kl.08.30: NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid ønsker velkommen

Kl.08.40: Managing Partner Erik W. Jakobsen, Menon Economics, lanserer rapporten «Helsenæringens verdi 2019»

Kl.09.10: Sektoransvarlig helseindustri, Hans Eirik Melandsø, Innovasjon Norge, lanserer en global posisjon for norsk helseindustri: Pioneering sustainable health

Kl.09.25: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterer Regjeringens stortingsmelding om helsenæringen

Kl.09.45: Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap), Helse- og omsorgskomiteen, kommenterer stortingsmeldingen om helsenæringen

Kl.09.55: Ordskifte mellom næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap)

Kl.10.15: Kort pause

Kl.10.25: Temabaserte paneler med stemmer fra næringen

Sammen om verdiskaping

Panelleder: Ketil Widerberg, daglig leder OCC

Gunnar Sæter, forskningssjef og professor OUS

Håkon Haugli, administrerende direktør Abelia

Utvikling og produksjon – forutsetning for eksport

Panelleder: Kathrine Myhre, administrerende direktør Norway Health Tech

Leif Rune Skymoen, CEO Curida

Claes Watndal, CEO Mentis Cura

Heidi Blengsli Aabel, CEO CheckWare

Kl.11.15: Avslutning

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør NHO Service og Handel

Karita Bekkemellem, administrerende direktør Legemiddelindustrien (LMI)

Kl.11.30: Takk for i dag!

Logosky Helsenæringens verdi 2019

Aktørene som står bak rapporten fra Menon Economics