NHO

Innhold

Verdiskapingspotensialet i havet mot 2050

 • 17. okt 2019Kl. 08:00–09:30
 • MESH Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo

Velkommen til frokostmøte om verdiskapingspotensialet i de havbaserte næringene frem mot 2050.

#005

De maritime næringene gir i dag store verdier og tusenvis av arbeidsplasser gjennom skipsfart, energi og sjømat. Skal vi som land beholde vår posisjon som maritim stormakt, må bransjen bidra til bærekraftige løsninger på vår tids utfordringer. Utslippene må ned og arbeidslivet vil bli endret med økt bruk av autonomi og digitalisering. Fortsatt høyt velstandsnivå krever at vi utforsker nye områder og skaper nye inntekter for landet vårt.

SINTEF har laget en rapport for NHO og Norges Rederiforbund. Den tar for seg hvilke fremtidsmulighet som ligger i maritime næringer, og hvilke barrierer som må overvinnes for utnytte potensialet havet representerer.

Du møter bl.a.:

 • Beate Kvamstad-Lervold og Even Ambros Holte, SINTEF Ocean AS

 • Lars Almklov, DNV-GL

 • Torbjørn Røe Isaksen, Næringsministere (H) 

 • Inge André Sandvik, Wilhelmsen Group
   
 • Ketil Arvesen, Fred. Olsen
   
 • Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
   
 • Cecilie Myrseth (Ap)
   
 • Ole Erik Almlid, NHO
   
 • Harald Solberg, Norges Rederiforbund

 • Arrangementet ledes av Christine Korme, kommunikasjonsdirektør i Norges Rederiforbund

Registrering fra kl. 07.45

Et samarbeid mellom NHO og Norges Rederiforbund

#005