NHO

Innhold

Webinar om arbeidsmiljø og ny portal for arbeidsgivere

 • 7. des 2020Kl. 09:00–10:00

Partene i IA-avtalen presenterer en ny arbeidsmiljøportal. Den gir arbeidsgivere og tillitsvalgte bransjerettede verktøy for målrettet og forebyggende arbeidsmiljøinnsats.

#005

Statsråd Henrik Asheim, LO-leder Hans Christian Gabrielsen, Nina Melsom, direktør arbeidsliv NHO og STAMI-direktør Pål Molander.

Arbeidsmiljø har sitt utgangspunkt i den jobben som gjøres på den enkelte arbeidsplass. Kunnskap om bransjen og tilpassede verktøy er derfor et viktig utgangspunkt for å lykkes i arbeidsmiljøarbeidet.

Arbeidsmiljøportalen

Arbeidsmiljøportalen som presenteres gir konkrete, kunnskapsbaserte verktøy og råd om hvordan man kan arbeide målrettet med arbeidsmiljø i de enkelte bransjene. Foreløpig finner du tilpassede verktøy for følgende bransjer:

 • sykehus
 • sykehjem
 • bygg
 • persontransport
 • næringsmiddelindustri
 • anlegg
 • leverandørindustri olje og gass 
 • barnehager
 • frisør
 •  

Nye bransjer tilkommer fortløpende. Selv om du ikke finner din bransje her, er det mye nyttig kunnskap og inspirasjon å ta med seg.

Utdrag fra programmet
 • Innledning av Statsråd Henrik Asheim
 • Felles videohilsen fra åtte arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner: Sammen for et bedre arbeidsmiljø!
 • Etatsinnlegg: Pål Molander fra STAMI, Trude Vollheim fra Arbeidstilsynet, Hans Christian Holte fra NAV og Anne Myhrvold fra Petroleumstilsynet.
 • Paneldiskusjon: Hvordan lykkes med arbeidsmiljø på virksomhetsnivå? Med statsråd Henrik Asheim, Nina Melsom, NHO, Hans Christian Gabrielsen, LO, Arbeidstilsynet og STAMI

Webinaret ledes av journalist Erik Aasheim.


Praktisk

Webinaret streames direkte via nettleser. Det er ikke behov for spesiell programvare eller brukerregistrering. Om du melder deg på får du tilsendt en link i forkant av webinaret og kan stille spørsmål via chat underveis.