Arrangement

Webinar om nye innleieregler og forslag til utvidet arbeidsgiveransvar i konsern

6. des 2022, kl. 12.00–14.00 Digitalt
Gratis

5. desember avgir Stortingets arbeids- og sosialkomité innstilling om regjeringens lovforslag om betydelige innstramminger i regelverket for innleie fra bemanningsforetak. I dette webinaret vil vi også redegjøre for regjeringens oppfølging av Fougnerutvalget. Her foreslås flere sentrale endringer i arbeidsmiljøloven, som blant annet utvidet arbeidsgiveransvar i konsern og ny bestemmelse som skal tydeliggjøre grensen mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker.

 

NHO inviterer til webinar tirsdag 6. desember kl 12-14, der advokatene Eirik Hognestad og Silje Almestrand, i NHOs advokattjenester, vil orientere om hva som skjer fremover, og gi en gjennomgang av hovedinnholdet i de nye reglene vi kan vente vil gjelde om kort tid. Første sesjon fra 12 – 12.45 vil omhandle Stortingets innstilling om innleie fra bemanningsforetak. Etter en pause på ca 15 min, vil andre sesjon fra 13.00 til 14.00 omhandle regjeringens forslag til oppfølging av Fougnerutvalget. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål i chat.

Bakgrunn: 

I lovproposisjonen om innstramminger i reglene om inn- og utleie fra bemanningsforetak foreslår regjeringen oppheve adgangen til å innleie ved arbeid av midlertidig karakter. Det er foreslått en forskriftshjemmel som åpner for en avgrenset unntaksadgang for innleie av helsepersonell og rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse. Regjeringen varsler også i proposisjonen at departementet vil fastsette forskrift om forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo-området. Disse innstrammingene vil ramme mange bedrifter over hele landet, og gjøre det vanskeligere å rekruttere nødvendig arbeidskraft. Stortingets arbeids- og sosialkomité vil legge frem sin innstilling 5. desember, og vi vil i dette webinaret gjennomgå denne. 

Lovforslag fra regjeringen om utvidet arbeidsgiveransvar i konsern og tydeliggjøring av grensen mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker, er også til behandling i arbeids- og sosialkomiteen. Forslagene følger opp NOU 2021:9 (Fougner -utvalget) som vurderte ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. 

Livestream