Personvern

I forbindelse med NHOs årskonferanse behandler Næringslivets Hovedorganisasjon opplysninger om personer. Nedenfor informerer vi om vår behandling av slike opplysninger, jf. personopplysningsloven.

Hvem behandler vi opplysninger om?

Opplysningene gjelder personer tilknyttet NHO-fellesskapet, medlemsbedrifter i NHO eller samfunnslivet for øvrig, for eksempel bedrifter, akademia, offentlig forvaltning, medier, politikk og interesseorganisasjoner.

Hvilke opplysninger behandler vi?

Opplysninger omfatter navn, e-postadresse, telefonnummer, postadresse, den virksomhet personen er knyttet til, stilling/tittel, kjønn samt eventuell tilknytning til NHO-fellesskapet (f.eks. tillitsverv). Videre behandler vi opplysninger om invitasjon, påmelding og deltakelse. Vi kan lagre opplysningene i inntil fem år etter årskonferansen.

Hva er formålet med behandlingen?

Vi bruker opplysningene for å planlegge årskonferansen, blant annet for å vurdere hvem vi skal invitere og for å sende ut invitasjoner. Vi bruker opplysningene også til å gjennomføre årskonferansen, blant annet for adgangskontroll til lokalene og oppfølgning av deltakerne. Vi kan bruke de lagrede opplysningene til å planlegge fremtidige årskonferanser.

Hva er vårt behandlingsgrunnlag?

Behandlingen av opplysningene er basert på vår berettigede interesse som består i å arrangere årskonferansen som ledd i vår virksomhet som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. 

Vi ønsker ikke å behandle sensitive personopplysninger ("særlige kategorier"), blant annet om "politisk oppfatning" og "filosofisk overbevisning" (se personvernforordningen artikkel 9 nr. 1). Behandler vi likevel slike opplysninger, skal vi sørge for å at vilkårene for det er oppfylt, for eksempel ved samtykke fra personen selv eller at personen selv har gjort opplysningene offentlig.

Hvor får vi opplysningene fra?

Vi får eller har fått opplysninger fra de personene opplysningene gjelder. Det er frivillig å gi oss opplysninger. Vi kan hente inn personopplysninger fra andre kilder. Kilder for slike opplysninger vil for eksempel være medier, nettsider, offentlige organer og våre lister med tidligere invitasjoner og påmeldinger til årskonferansen. Får vi ikke de opplysningene vi trenger om en person, kan vi ikke invitere vedkommende til årskonferansen.

Utlevering av opplysninger

Opplysningene vi behandler gjør vi tilgjengelige for dem som leverer tjenester til oss i forbindelse med årskonferansen, se informasjon nedenfor om våre databehandlere.

Landsforeninger i NHO-fellesskapet får på forespørsel oversikt over navn på inviterte og påmeldte personer som er tilknyttet deres medlemsbedrifter.

Vi gir listen med navn på påmeldte og inviterte deltakere til Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som har det nasjonale ansvaret for å utføre livvakttjeneste for myndighetspersoner. PST er selv behandlingsansvarlig for opplysningene de mottar.

Rettigheter for de registrerte

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettsider.

Ønsker du informasjon om de opplysningene vi har registrert om deg, kan du kontakte oss direkte, se kontaktinformasjon nedenfor.

Vi behandler opplysninger om personer også i andre sammenhenger enn årskonferansen, se nærmere vår generelle personvernerklæring.

Behandlingsansvarlig og databehandlere

Behandlingsansvarlig er Næringslivets Hovedorganisasjon (organisasjonsnummer 955 600 436). Vår kontoradresse er Middelthuns gate 27, Oslo. Vår postadresse er postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo. Du kan også kontakte oss pr e-post firmapost@NHO.no eller telefon 2308 8000.

Vår databehandler for håndtering av invitasjoner, påmeldinger og adgangskort til årskonferansen er Oiiku AS. Du kan kontakte dem pr e-post oiiku@oiiku.com eller telefon 405 50 915.

Vi bruker også enkelte andre databehandlere ved gjennomføringen av årskonferansen, i hovedsak i forbindelse med sikkerhet.