KUNNSKAPSSAMFUNNET

- Fremtidens olje

- Ikke alle skal ta doktograd. Jeg er selv et eksempel på at man kan klare seg ganske bra bare med en cand. mag grad, sa statsminister Erna Solberg i sitt innlegg på NHOs årskonferanse 2014.

Statsminister Erna Solberg på NHO årskonferanse 2014

Publisert 08.01.14

Årskonferansen 2014

Statsministeren pendlet mellom spøk og alvor. Hun fikk salen å le av sviktende brøkregning hos kunnskapsministeren og av en sin egen dysleksi. Solberg brukte også seg selv som eksempel når hun understreket at mange kan fortelle om hvordan en god lærer kan utgjøre en stor forskjell på veien ut i yrkeslivet.

- Kunnskapsamfunnet er fremtidens olje for Norge. Kompetanse utgjør 80 prosent av vår nasjonalformue, sa Solberg og tegnet et fremtidsbilde av økt kvalifisering i alle ledd, fra dyktige fagarbeidere til å få forskere i verdensklasse. 

Hun understreket at realisering av kunnskapssamfunnet betyr læring gjennom hele livet og at arbeidsplassene er en av de viktigste læringsarenaene. Det store gapet er derfor mellom de som er i og de som står utenfor arbeidslivet, sa hun og appellerte til næringslivets evne til også å ta i bruk folk med hull i CV-en.

Solberg gikk gjennom hjertesaker som å løfte lærere og styrke deres karriereveier.

- Læreryrke skal bli et drømmeyrke, sa  statsministeren fokuserte også styrket fagutdanning og behovet for flere lærlingeplasser.