Barnehage for alle femåringer

Tidlig innsats gir bedre ferdigheter og mindre frafall i skolen. NHO ønsker derfor obligatorisk opplæring i barnehagen for femåringer.

Hvorfor vil NHO ha obligatorisk opplæring i barnehage for femåringer?

Publisert 17.12.13

Kompetanse og utdanning, Årskonferansen 2014

NHO ønsker et obligatorisk barnehagetilbud som er gratis og innenfor en kjernetid på et visst antall timer i uken. Forslaget lanseres i forbindelse med NHOs Årskonferanse Læringslivet 8. januar.

- Det vil ha en stor verdi for samfunnet å løfte de grunnleggende ferdighetene og styrke læringsgrunnlaget gjennom å starte opplæringen tidligere enn i dag, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Jo tidligere vi setter inn tiltakene, jo mer effektive er de

- Jo tidligere vi setter inn tiltakene, jo mer effektive er de, sier hun.

NHO ønsker at alle femåringene får et bedre tilbud enn i dag:
- Vi foreslår dette fordi vi faktisk tror det vil utgjøre en forskjell. Hvis vi kan løfte grunnleggende ferdigheter gjennom å stimulere læringslysten tidlig og dermed styrke læringsgrunnlaget, vil alle barna, både de faglig sterke og de med svakere faglig utgangspunkt, stille sterkere på startstreken når første skoledag kommer. Dette vil løfte kompetansesamfunnet.

Obligatorisk og gratis
I dag går om lag 97 prosent av femåringene i barnehagen.
- Men det er en kjensgjerning at det er en stor andel av de 3 prosent som står utenfor som vil ha størst utbytte av å være der. Det gjelder særlig de minoritetsspråklige. Derfor foreslår vi å gjøre tilbudet obligatorisk og gratis, sier NHO-sjefen. 

Skogen Lund sier at det er godt dokumentert at å gå i barnehage har en positiv virkning på det enkelte barns skoleprestasjoner.

Tidlig innsats
- Det er en klar sammenheng, også i Norge, mellom sosial bakgrunn, skoleprestasjoner og arbeidsmarkedstilknytning. Vi vet at tidlig innsats er et viktig og godt virkemiddel til å trumfe de sosioøkonomiske faktorene og dermed utjevne sosiale forskjeller, sier Kristin Skogen Lund. 

- Dette er en investering med et langsiktig perspektiv; den gir økt kompetanse både den enkelte og for samfunnet som helhet. I tillegg vil det bidra til redusert frafall og dermed i neste omgang redusert trygdetilbøyelighet. Kostnadene frafallet utgjør er enorme, både for den enkelte og for samfunnet som helhet, sier Skogen Lund.

- Å gjøre dette tilbudet obligatorisk er et viktig signal fra myndighetene til foreldre om betydningen av denne delen av opplæringsløpet.

Læringslivet
NHOs Årskonferanse Læringslivet 8. januar tar for seg læring som skjer gjennom hele livet, fra nettopp barnehage, i skole og høyere utdanning, på arbeidsplass og fritid.

- NHO er opptatt av dette fordi norsk arbeidsliv er avhengig av tilgang på kompetent arbeidskraft. Utdanningssystemet er arbeidslivets viktigste leverandør, avslutter Skogen Lund.

Kontakt oss

Ingunn Storetvedt Eriksen

Prosjektleder

Kommunikasjon

ingunn.eriksen@nho.no
Telefon
23088334