Freder ikke studietilbud

Utdanningsinstitusjoner som ikke oppfyller høye og klare kvalitetskrav, må legge om eller legge opp, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Alle bør ikke drive med alt, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (arkivfoto)

Publisert 07.01.14

Årskonferansen 2014

Kvalitet skal være avgjørende

Ifølge Dagens Næringsliv sier Røe Isaksen nei til NHOs skolekrav. NHO har blant annet pekt på dimensjoneringen av høyere utdanning, som for eksempel lærerutdanningen. I dag tilbyr 20 institusjoner dette. NHO mener dette bør kunne reduseres betydelig.

- Vi vil ikke begynne med å tenke på et tall, enten det er lærerutdanninger eller sykepleierutdanninger. Vi vil begynne med kvalitet. Kvalitet skal være avgjørende. Men klarer ikke institusjonene å oppfylle klare og høye krav til kvalitet, kan det få konsekvenser for strukturen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til nho.no. Han avviser derfor at han freder strukturen i høyere utdanning. Han peker også på regjeringens politiske plattform som sier det samme.

- Når NHO har vært spissformulerte og sagt at vi trenger færre studietilbud, er jeg ikke nødvendigvis enig. Men det kan bli konsekvensen – helt avhengig om institusjonene klarer å levere på kvalitetskravene.

Alle bør ikke drive med alt

- Alle utdanningsinstitusjoner bør ikke drive med alt. NHO vil ha færre, bedre og mer relevante studier, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidspolitikk i NHO. - I dag er det altfor store kvalitetsforskjeller. Kvalitetssikringen av læringsutbyttet må bli bedre. Kvalitet må få større konsekvenser og ressursene må målrettes bedre, sier han.

Også Aftenposten skriver i dagens avis om dette temaet, om at Norge har et høyere utdanningssystem som ikke leverer den kompetansen som arbeidslivet trenger. Hedda Refsum har tatt en mastergrad i sosiologi, men sliter på jobbmarkedet: - Hvis jeg hadde visst hvor vanskelig det skulle bli å få jobb, ville jeg studert noe annet, sier hun til avisen.

Spissformulert
Generelt er statsråd Røe Isaksen veldig positiv til at NHO har satt utdanningssamfunnet på dagsordenen:

- Det er bra at NHO engasjerer med mange spennende debatter. Utspillene kan være spissformulerte, men alle peker på noe som er relevant. Jeg er ikke hundre prosent enig i alt, men det er mye riktig i alle utspillene.

Røe Isaksen peker blant annet på utspillet om bedre lønn til gode lærere: - En må ikke undervurdere at systemet er gitt større mulighet til å gi ekstra, for eksempel for å rekruttere mattelærere. Så det finnes delvis i dag. Men vi er mer opptatt av å koble lønn med arbeidsoppgaver og etter- og videreutdanning. Kompetanse vil være viktig for større lønnsforskjeller og belønning.

Også når det gjelder NHOs barnehageutspill er kunnskapsministeren enig i at vi i større grad må se på barnehagen som arena for læring:

- Men jeg er ikke for obligatorisk førskole for alle. Det er å satse på bredden fremfor kvalitet.

For øvrig synes Røe Isaksen det er flott at NHO nok en gang setter dagsorden. Han skal selv på scenen på NHOs Årskonferanse Læringslivet i morgen: - Jeg vil trekke noen lange linjer og være litt mer konkret på regjeringens ambisjoner.