- Læring avler læring

- Jo mer du kan, desto lettere lærer du. Læring i grunnskolen har stor betydning for videre yrkeskarriere. Effekten blir størst dersom tiltakene settes inn tidlig, sier Hans Henrik Scheel, adm. direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hans Henrik Scheel i SSB på NHO årskonferanse 2014

Publisert 08.01.14

Årskonferansen 2014

- Sammenhengen mellom karakterer i ungdomsskolen er avgjørende for hvordan man klarer seg videre i utdanningsløpet, sier Scheel og viser til faktatall fra SSB.

Han viser videre til at arbeid, kunnskap, oppbygging av kapital og tilgang på naturressurser er grunnlaget for økonomisk velstand og verdiskaping i Norge. - Blant annet oljesektoren og kraftbransjen krever høy kunnskap for å forvalte disse ressursene. Derfor er vår velstand i hovedsak et resultat av arbeidsinnsats og hvor kompetente vi er, sier Scheel.

Han viser videre til fire faktorer som er viktig for den enkeltes bidrag til verdiskaping gjennom arbeid:

  1. Hvor gammel man er når man kommer inn på arbeidsmarkedet
  2. Med hvilken kompetanse kommer en inn i arbeidslivet, og hvordan utvikles kompetansen underveis.
  3. Hvor mye man jobber i løpet av yrkeskarrieren
  4. På hvilket tidspunkt man går ut i pensjon, helt eller delvis

- Ulike typer politikk virker inn på alle disse fire punktene. Eksempelvis barnehagereformen og pensjonsreformen har gjort det mer lønnsomt å jobb. Men flere reformer kan vurderes for å styrke arbeidslinja, sier Scheel.

Statistikktallenes tale er klar - læring i grunnskolen har avgjørende betydning for den videre yrkeskarrieren.

- Flere gode skoler vil kunne heve kunnskapsnivået for elevene og sette dem bedre i stand til å lykkes i videre utdannelse og i arbeidslivet, sier Scheel.

- Forskning viser at læring avler læring. Jo mer du kan, desto lettere lærer du og effekten blir størst, dersom tiltakene settes inn tidlig. Det er lettere og rimeligere å forebygge enn å behandlet. Det kan være mye som står på spill – velferdsstatens bærekraft svekkes, men det er først og fremst et tap for den det gjelder, avslutter Sceel.